dr. Amela Pilav

naučna saradnica, LFGKontakt: amela.pilav@ingeb.unsa.ba; 033 220 926
Edukacija
Dodiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2012
Postdiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2013
Doktorski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2014-2019

Angažman u INGEBu
Volonter 2013 - 2014
Stručna saradnica 2014 - 2016
Viša stručna saradnica 2016 - 2019
Naučna saradnica 2019 →


Naučna oblast
Forenzička genetika