Laboratorija za bioinformatiku i biostatistiku

Tim: prof. dr.sc. Naris Pojskić, naučni savjetnik, Abdurahim Kalajdžić, MA stručni saradnik; Almir Medunjanin, IT administrator.

Doktorandi:Abdurahim Kalajdžić, MA

Laboratorija za bioinformatiku i biostatistiku je organizacioni segment Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u okviru koje se realizuju servisni i istraživački projekti iz oblasti bioinformatike.

Djelatnosti laboratorije
Djelatnost Laboratorije za bioinformatiku i biostatistiku obuhvata dva segmenta:

(a) Naučno-istraživacki

 • razvoj naučno-istraživackih projekata iz oblasti bioinformatike i biostatistike;
 • bioinformatički i biostatistički servisi za potrebe naučno-istraživačkih projekata Instituta za genetičko inženjersvo i biotehnologiju;
 • bionformatički i i biostatistički servisi za potrebe naučno-istraživačkih institucija u BiH i regionu;
 • populaciono-genetičke studije različitog profila.

(b) Servisni (ekspertne djelatnosti)

 • bioinformatički i biostatistički servisi za potrebe servisnih i naučno-istraživačkih projekata Instituta za genetičko inženjersvo i biotehnologiju;
 • bionformatički i i biostatistički servisi za potrebe servisnih i naučno-istraživačkih institucija u BiH i regionu;
 • pomoć pri realizacije nastave dodiplomskog i postdiplomskog studija iz oblasti molekularne biologije, genetičkog inženjerstva i biotehnologije;
 • organizovanje treninga i radionica iz oblasti bioinformatike za sve zainteresovane istraživače.

Dosadašnje aktivnosti

 • izgrađivanje INGEB-LAN sistema u okviru Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju;
 • izgrađivanje BIONET (biološka mreža) u okviru Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju;
 • uspostava serverskih sistema za molekularno-genetička istraživanja;
 • instalacija softverskih sitema za molekularno-genetička istraživanja;
 • edukacija kadra iz oblasti bioniformatike (workshopovi u Italiji i Turskoj);
 • započeta realizacija REBIDA projekta.
 • uspostava i razvoj bioinformatičkog sistema za različite naučno-istraživačke projekta i servisne djelatnosti Instituta.
 • organizacija rasporeda opreme i potrebnih resursa;
 • prilagođavanje prostora potrebnog za laboratoriju;
 • reinstalacija postojeće i instalacija preostale neophodne opreme;
 • izrada potrebne programske dokumentacije (manuali, tutoriali itd.).

Planirane aktivnosti

 • nastavak realizacije REBIDA projekta;
 • programiranje INGEB-LMS (INGEB Laboratory Menagment System – paket za manipulaciju molekularno-genetičkih podataka);
 • izgradnja unutarnjeg bioinformatičkog sistema (za potrebe Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju) – INGEB-BIOIN;
 • izgradnja spoljneg bioinformatičkog sistema (za potrebe svih zainteresovanih istraživača i institucija) – INGEB-WIDE;
 • organizovanje kurseva i edukacije bioinformatičkih metoda za istraživače u Bosni i Hercegovini;
 • organizovanje međunarodnog workshopa iz oblasti bioinformatike.

REBIDA

U sklopu Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju realizuje se projekat pod nazivom REBIDA (Regional Biodiversity Database – Regionalna baza podataka o biodiverzitetu). Ovaj projekat ima za cilj sakupljanje molekularno-genetičkih podataka o prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini, a naročito o bosansko-hercegovačkim biljnim i životinjskim endemskim vrstama, te o autohtonim bh. biljnim i životinjskim i humanim populacijama. Realizacija takvog projekta je sastavni dio realizacije ostalih projekata u sklopu Instituta, te drugih naučnih institucija u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat nema samo naučni karakter, već za cilj ima i pružanje servisa o molekularno-genetičkim karakteristikama prirodnih resursa potrebnih različitim institucijama. Realizacija navedenog projekta je primaran zadatak Laboratorije za bioinformatiku u sljedeće tri godine.

Laboratorija za bioinformatiku i biostatistiku pruža servisne usluge u korištenju bioinformatičkih programa i biostatističke analize. Centar za bioniformatiku (CEBIO) koji djeluje u okviru Laboratorije raspolaže savremenom informatičkom opremom potrebnom za pružanje usluga iz oblasti bioniformatike.


Kontaktcebio@ingeb.unsa.ba