Laboratorija za forenzičku genetiku

Tim: doc. dr. Jasmina Čakar, naučna savjetnica, šefica laboratorije; dr.sc Amela Pilav, naučna saradnica; Mirela Džehverović, MA, samostalna viša laborantica.

Doktorandi: Negra Metjahić, MA; Mirela Džehverović, MA

DNK forenzičke ekspertize, u globalnim razmjerama, već dugi niz godina ustaljene su kao standardne metode koje su našle širok spektar primjena u različitim istražnim postupcima, bilo da je riječ o testiranju srodstva, utvrđivanju spornog očinstva ili o analizama spornih bioloških tragova prikupljenih na mjestu zločina. DNK analiza u savremenom istražnom postupku je nezaobilazna metoda koja daje rezultate visoke pouzdanosti i neupitne upotrebne vrijednosti. INGEB je u proteklom desetljeću uspješno uspostavio sistem za DNK forenzičku ekspertizu kako osnovnih tako i najkomplikovanijih bioloških tragova, koji podrazumjevaju analizu malih i degradiranih količina nasljednoga materijala uključujući i miješane biološke tragove. Danas je nositelj ovih aktivnosti  INGEB-ova Laboratorija za forenzičku genetiku.

Ekspertna djelatnost Laboratorija za forenzičku genetiku obuhvata:

  • testiranje spornog očinstva korištenjem uzoraka bukalne sluznice (što kod male djece smanjuje traumatski efekat), krvi, dlake, kosti i drugih polaznih uzoraka,
  • ekspertize bezmajčinskog očinstva,
  • testiranje majčinstva bez nazočnosti oca,
  • testiranje biološkoga srodstva,
  • DNK profiliranje 
  • forenzička DNK analize za potrebe policije, tužilaštva, odvjetničkih kancelarija, sudova, ali i privatnih osoba,
  • DNK analiza različitih tipova bioloških uzoraka (krvne mrlje (na različitim materijalima), dlaka, sperma, sporni tragovi na opušcima cigareta, sporni tragovi ispod noktiju, urin i sl.)
  • DNK analiza koštanih uzoraka
  • DNK analiza arheoloških skeletnih ostataka

U okviru LFG pored navedenih ekspertnih aktivnosti, realiziraju se i naučno-istraživački projekti podržani od nadležnih ministarstava, ali i inozemnih institucija. U posljednjih nekoliko godina težište naučnih istraživanja je usmjereno ka genetičkoj analizi arheoloških skeletnih uzoraka, ispitivanju forenzičko-genetičkih parametara bosanskohercegovačke populacije, kao i ciljanom proširivanju ranije započetih populaciono genetičkih istraživanja. 


Kontakt
: lfg@ingeb.unsa.ba;  jasmina.hindija@ingeb.unsa.ba; mirela.dzehverovic@ingeb.unsa.ba