Sekretarijat


Tim: Sabaheta Šaćiragić, dipl. pravnik; Almin Marušić, viši samostalni referent; Mirsad Hasković, domar - portir; Remza Kereš, spremačica. 

Administrativni dio Instituta je odjeljenje u kome se obavljaju definirani poslovi i radni zadaci za potrebe svih laboratorija i Instituta u cjelini. To su osobito slijedeće aktivnosti:

  • upravno-pravni, operativni i savjetodavni poslovi;
  • administrativno-tehnička operativa i praćenje zakonitosti poslovanja;
  • organizacija i praćenje realizacije knjigovodstveno-finansijskih poslova i evidencija;
  • servisiranje aktivnosti stalnih i povremenih organa Instituta;
  • realizacija kreiranih formi unutrašnje organizacije i funkcije radnih jedinica;
  • odgovarajuća podrška realizaciji naučnoistraživačkih i ekspertskih projekata;
  • održavanje radnog prostora, infrastrukture i logistike;
  • i ostali specifični poslovi - primjereni prirodi djelatnosti.
 
Kontakt: sabaha.saciragic@ingeb.unsa.ba