Značaj djelatnosti InstitutaZnačaj djelatnosti Instituta za BiH je višestruk i višeslojan, a u vezi s tim posebno su značajne slijedeće činjenice.
  • Dosadašnji razvoj molekularne genetike i genetičkog inženjerstva je (u svjetskim razmjerima) u još većoj mjeri apostrofirao opravdanost polaznih motiva za osnivanje ovog instituta. To se naročito odnosi na oblasti proizvodnje hrane, medicine, farmacije, šumarstva i hortikulture, metalurgije i zaštite životne sredine. Unatoč svim minulim i aktuelnim okolnostima, biotehnologija na bazi genetičkog inženjerstva je još uvijek ono područje opće tehnologije u kojem B&H najmanje kasni za savremenim tendencijama u razvijenom svijetu.
  • Argumentirano se može tvrditi da INGEB ima perspektivan kadrovski istraživački potencijal u oblasti fundamentalnih bioloških, biomedicinskih, biotehničkih i biotehnoloških nauka u BiH, te da (srazmjerno tome) postoji opravdani naučni i društveni interes da se razvija. Naime, u realizaciji više međunarodnih znanstvenih projekata formirano je veoma kvalitetno kadrovsko jezgro mladih istraživača, koji su osposobljeni za širok spektar genetičkog inženjerstva - od (sub)genskog (DNK) do genomskog nivoa. U proteklom periodu Institut je također realizirao i desetine manjih istraživačkih projekata različitog sadržaja i namjene.
  • Institut raspolaže visoko sofisticiranom opremom - široko upotrebljivom u mogućim genetičko-inženjerskim, molekularno-biološkim i multidisciplinarnim istraživanjima. Tokom rata, kapitalni elementi opreme su sačuvani, ali im je neophodno specijalističko servisiranje i zamjena zastarjelih uz nabavku novih modela. Budući da je takva oprema veoma skupa, njena koncentracija u jednoj ustanovi (u našim uvjetima) je jedino racionalno rješenje, kako u organizacionom, tako i u funkcionalnom smislu.
  • Među polaznim prioritetima INGEB-a je i profiliranje kompetentne bh. institucije za kvalitetno praćenje razvoja svjetske biotehnologije i kontrole uvoza njenih prihvatljivih komponenti, te koordinacija "biosafety" sistema (biološke sigurnosti). Paralelno bi se stvarali i odgovarajući uvjeti za samostalan razvoj odabranih područja biotehnologije na bazi genetičkog inženjerstva (koji su od strateškog značaja za našu nauku i privredu).
  • Institut je jedina bh. znanstvena ustanova koja ima potrebne kadrovske, tehničke i ostale uvjete za edukaciju svih obrazovnih nivoa u oblasti genetičkog inženjerstva i biotehnologije. Naime, na našim visokoškolskim institucijama ne djeluje ni jedan znanstvenik specijalista koji se profesionalno, punim radnim kapacitetom, bavi specifičnim istraživačkim radom. Nesumnjivo je, dakle, da postojeći opći potencijali Instituta, u povoljnim infrastrukturnim i logističkim uvjetima, predstavljaju najkompetentniju (i višestruko upotrebljivu) osnovu visokoškolskog obrazovanja za sve zainteresirane univerzitetske i ostale bh. institucije. Realizacijom tih premisa, integralno se ostvaruje racionalno povezivanje naučnoistraživačke i edukativne funkcije Instituta i njegovo fleksibilno uklapanje u opći sistem organizacije naučno-nastavnog i znanstvenog rada u BiH.
  • Pored primarne - naučnoistraživačke funkcije, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu stvorio je i kadrovsku i tehničku osnovu za niz pravaca ekspertskog djelovanja, naročito u oblasti (međunarodno obavezne i standardizirane) kontrole kvaliteta životnih namirnica, lijekova, kozmetike, deterdženata i zaštitnih sredstava, te medicinske dijagnostike, forenzičke i sudsko-medicinske prakse.
Djelatnost Instituta je značajan faktor u mreži različitih oblika i nivoa međunarodne naučne i tehničke saradnje, odnosno transfera znanja i biotehnologije. Tako je već, zahvaljujući našoj inicijativi i široj afirmaciji naših saradnika, BiH primljena u odgovarajući UN-ov sistem, a Institut promoviran u formalni afilijacijski centar ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology).