DjelatnostiOKVIRNI PROGRAM DJELATNOSTI INSTITUTA 

Djelatnost Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju integralno obuhvata naučni i stručni rad u ostvarivanju funkcije nosioca razvoja genetičkog inženjerstva i na njemu bazirane tehnologije, a to su naročito:

 • realizacija naučnoistraživačkih (fundamentalnih, razvojnih, aplikativnih) i stručnih projekata - od genskog do genomskog nivoa;
 • valorizacija bh. prirodnih genetičkih resursa i projekcije upravljanja tim dobrima;
 • realizacija povjerenih segmenata programa naučno-tehnološkog razvoja u oblasti genetičkog inženjerstva i biotehnologije za potrebe proizvodnje hrane, medicine i farmacije, šumarstva i hortikulture, zaštite životne sredine i srodnih područja;
 • ekspertske analize i studije u sistemu kontrole kvaliteta životne i radne sredine, životnih namirnica, GMO produkata, lijekova, higijenskih, kozmetičkih, zaštitnih i drugih sredstava;
 • participacija u kreiranju, organizovanju i realiziciji sistema biosigurnosti;
 • saradnja sa odgovarajućim institucijama u oblasti genetičke konsultacije, medicinske dijagnostike, medikolegalne i forenzičke prakse;
 • učešće u kreiranju i realizaciji strateških segmenata i pravaca naučno-tehnološkog razvoja u matičnoj oblasti;
 • programiranje, projektiranje i transfer fundamentalnih, razvojnih i aplikativnih rješenja u domenu matičnih kompetencija;
 • koordinacija organizacionog i funkcionalnog povezivanja i saradnje u oblasti molekularne genetike i biotehnologije u okviru Univerziteta i sa ostalim domaćim i inozemnim institucijama;
 • učešće u dodiplomskoj, postdiplomskoj, doktorskoj, postdoktorskoj i specijalističkoj edukaciji kadrova za potrebe visokoškolskih, privrednih, društvenih i ostalih subjekata;
 • posredovanje u uspostavi i realizaciji međuinstitucionalne i privatne suradnje između domaćih i inozemnih partnera;
 • publiciranje naučnih, stručnih, promotivno-marketinških i drugih edicija;
 • obavljanje ostalih komplementarnih formi naučnog i stručnog rada - prema vlastitim programima, po ugovoru ili nalogu osnivača.


REGISTROVANA DJELATNOST INSTITUTA

Registrovana djelatnost Instituta obuhvata sveukupni naučni i stručni rad u ostvarivanju funkcije nosioca razvoja genetičkog inženjerstva i na njemu bazirane biotehnologije u BiH, a naročito:

 • fundamentalna istraživanja u oblasti genskog (DNK) hromosomskog i genomskog inženjerstva,
 • fundamentalna istraživanja u početnim fazama razvoja, projektovanja i transfera biotehnologije na bazi genetičkog inženjerstva,
 • kreativno učešće u programiranju dugoročnih projekcija razvoja biotehnologije na bazi genetičkog inženjerstva u BiH,
 • koordiniranje naučnoistraživačkih i stručnih aktivnosti u stvaranju uvjeta za realizaciju prioritetnih pravaca razvoja genetičkog inženjerstva i biotehnologije u BiH,
 • realizacija strateških segmenata Programa naučno-tehnološkog razvoja BiH u oblasti genetičkog inženjerstva i biotehnologije za potrebe proizvodnje hrane, medicine i farmacije, šumarstva i hortikulture, zaštite životne sredine i srodnih područja,
 • edukacija kadrova za genetičko-inženjerska i molekularno-genetička istraživanja,
 • edukacija kadrova za praćenje razvoja i transfer genetičkog inženjerstva i biotehnologije, u bosanskohercegovačkim i međunarodnim razmjerima,
 • analize i ekspertske studije u sistemu kontrole kvaliteta životne i radne sredine, životnih namirnica, lijekova, higijenskih, kozmetičkih, zaštitnih i drugih sredstava,
 • saradnja sa odgovarajućim institucijama u oblasti genetičke konsultacije, medicinske dijagnostike, forenzičke i medikolegalne prakse,
 • obavljanje odgovarajućih istraživačkih, edukacijskih i ekspertnih usluga pravnim i fizičkim licima u oblasti molekularne genetike, genetičkog inženjerstva i biotehnologije i biosigurnosti,
 • koordinacija organizacionog i funkcionalnog povezivanja i saradnje sa kompetentnim inostranim institucijama u kreiranju istraživačkih programa i ostvarivanju istraživačke i edukativne funkcije,
 • izdavanje naučnih i stručnih publikacija,
 • i drugi komplementarni oblici naučnog i stručnog rada (prema sopstvenim programima, po ugovoru ili nalogu osnivača).

DUGOROČNE PROJEKCIJE RAZVOJA INGEB-a

Program rada Instituta u narednom periodu obuhvata nastavak već započete realizacije dugoročnih projekcija razvoja Instituta u sljedećim pravcima:

 • DNK identifikacija i karakterizacija bh. prirodnih bioloških resursa,
 • DNK ekspertiza u forenzičkim i drugim medikolegalnim studijama,
 • održavanje kultura humanih limfocita periferne krvi i animalnih fibroplasta - osnove za citogenetička, genotoksikološka i molekularno-farmakološka istraživanja,
 • citogenetička i genotoksikološka istraživanja bioaktivnosti fizičkih, hemijskih i bioloških agenasa,
 • razvoj sistema biosigurnosti i testiranja genetički modificiranih organizama (GMO),
 • izgradnja bioinformatičkog sistema za molekularno-genetička istraživanja,
 • razvoj centra za bioinformatiku i biostatistiku.