INGEB kao afilijacijski centar ICGEB-aInstitut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB) je dana 28.11.2008. godine  na plenarnoj sjednici Internacionalnog centra za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB) održanoj u Cape Town (Južnoafrička Republika), proglašen afilijacijskim centrom navedene organizacije.  

Internacionalni centar za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (International Centre for Genetic Engineeing and Biotechnology, ICGEB) je osnovan u sklopu specijalnog programa UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), a od 1994 predstavlja autonomnu međudržavnu organizaciju pod stalnom kooperacijom sa UN-a. Osnovna djelatnost ICGEB-a je primjena naprednih istraživanja i edukacija u molekularnoj biologiji i biotehnologiji, te razvoj najmodernijih tehnika u poljima biomedicine, genetičkog inženjerstva i biotehnologije i okolinske zaštite.

Proglašenje Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju ICGEB aflijacijskim centrom ima još veći značaj ukoliko se uzme u obzir da samo 39 naučnih institucija u svijetu ima takav status.

Organizovanjem sektora INGEB afilijacijskog centra ICGEB-a u okviru INGEB, ostvarili su se se praktični preduvjeti za mogućnost ponude naučno-istraživačke pomoći ostalim bh. naučnim institucijama iz oblasti primjenjenih biotehničkih i biomedicinakih nauka. Takva pomoć bi se ostvarivala kroz:

  • organizovanje različitih treninga i edukacija iz oblasti molekularne biologije, genetike, genetičkog inženjerstva i biotehnologije;
  • pomoć u aktivnostima laboratorija koje zbog nedostatka infrastrukture ne mogu procesirati određenu analizu;
  • tehnička asistencija u aplikaciji bh. institucija za ICGEB naučno-istraživačke projekte;
  • tehnička asistencija u aplikaciji bh. studenata za ICGEB doktorske i postdoktorske stipendije;
  • priprema i realizacija zajedničih projekata sa INGEB-om, u sklopu ICGEB grantova.

Sve potrebne informacije se mogu dobiti od prof.dr.Kasima Bajrovića, guvernera Bosne i Hercegovine u ICGEB-u, doc.dr.Naris Pojskić kao koordinatora INGEB sektora, te Elme Silajdžić kao tehničkog saradnika.

 Kontakt informacije su:

  • telefon: 033 220 926, fax: 033 442 891,
  • E mail adresa: ingeb@ingeb.ba

Više informacije o ICGEB-u može se naći na www.icgeb.org.