Upravni i stručni organiDIREKTOR

 • Naris Pojskić, naučni savjetnik


NAUČNO VIJEĆE
 • Naris Pojskić, naučni savjetnik, predsjednik
 • Kasim Bajrović, naučni savjetnik
 • Adaleta Durmić Pašić, viša naučna saradnica
 • Belma Kalamujić, naučna saradnica
 • Lejla Kapur Pojskić, naučna savjetnica
 • Naida Lojo-Kadrić, naučna saradnica
 • Sanin Haverić, viši naučni saradnik
 • Anja Haverić, naučna saradnica
 • Jasmina Čakar, viša naučna saradnica
 • Amra Kazić, naučna saradnica