U gradu Jajcu predstavljeni su rezultati naučnoistraživačkog projekta ""Lice srednjovjekovne Bosne - 3D rekonstrukcija lica na bazi genetičkih informacija iz arheobioloških uzoraka"

U sklopu manifestacije obilježavanja 562. godišnjice krunisanja posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića u gradu Jajcu predstavljeni su rezultati naučnoistraživačkog projekta “"Lice srednjovjekovne Bosne" - 3D rekonstrukcija lica na bazi genetičkih informacija iz arheobioloških uzoraka”, a koji se temelji na rezultatima arheoloških istraživanja provedenih u Divičanima na području opštine Jajce. Rezultate projekta su predstavili članovi arheoDNK interdisciplinarnog naučnoistraživačkog tima Univerziteta u Sarajevu i to prof.dr.Jasmina Čakar, naučna savjetnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u svojstvu voditeljice projekta, zatim doc.dr.Edin Bujak sa Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta, prof.dr.Selma Zukić sa Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom, dr.sc.Mirela Džehverović, naučna saradnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u svojstvu članova tima, te prof.dr.Naris Pojskić, naučni savjetnik Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u svojstvu koordinatora arheoDNK grupe. Nakon zanimiljive prezentacije projekta, kao i trenutnih te budućih aktivnosti grupe, publika je postavljala pitanja koja su pokazala da je tema istraživanja interesantna ne samo naučnog zajednici, već i široj javnosti. Prezentatori su prenijeli namjeru da Univerziteta u Sarajevu ovaj eksponat ili neki drugi izrađen iz Divičana, donira gradu Jajcu gdje će biti izložen u okviru muzejske srednjovjekovne postavke. Projekat je podržalo Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo kroz Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata i programa za 2021. godinu.

 

 

G-BiKE: Evropska mreža naučnika za integrisanje genomskih podataka u upravljanju ekosistema

U periodu od 4. do 6. septembra 2019. godine Udruženje za genetičko očuvanje bh. endemičnih i autohtonih resursa „Genofond“ i Univerzitet u Sarajevu-Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju će biti domaćini niza događaja u okviru novog COST projekta Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems (G-Bike, CA18134).

Projekat zanimljivog akronima – G-BiKE je novofinansirani projekat Evropske Unije koji ima za cilj da poveže naučnike, upravljače i korisnike prirodnih dobara širom Evrope kako bi se ukazalo na značaj primjene naučnih saznanja iz oblasti genetike i genomike u zaštiti biljnog i životinjskog svijeta.

Standardizacija protokola za detekciju i praćenje genetičkog diverziteta vrsta i njihovog adaptivnog potencijala još uvijek nedostaje u aplikativnom kontekstu na nivou Evropske Unije. Glavna ideja G-BiKE projekta je uspostavlјanje sistema korištenja genomskih podataka kao standardnog alata u programima zaštite životne sredine, populacija i vrsta biljnog i životinjskog svijeta.

Kako i sam akronim asocira na bicikl, tako je i osnovna ideja projekta uvezivanje dva točka, jednog kojeg čine naučnici i drugog kojeg čine svi oni koji direktno primjenjuju programe zaštite ekosistema.

Projekat je započet sastankom u Briselu na kome je prisustvovalo 45 naučnika iz 27 zemalja Evrope. Predstavnici Bosne i Hercegovine u ovom projektu su Emina Šunje, MA (Prirodno-matematički fakultet, UNSA), mr. Adi Habul (Fond za zaštitu okoliša FBiH), dr.sc. Belma Kalamujić Stroil (Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, UNSA) i dr.sc. Branislav Cvjetković (Šumarski fakultet, Univerzitet u Banja Luci).

Naučni program akcije je podijeljen na pet tematskih cjelina koje su operativno organizovane kao radne grupe. Tim iz Bosne i Hercegovine će učestvovati u radu grupe čiji je glavni fokus diseminacija znanja o genetičkoj raznolikosti i adaptivnim kapacitetima ekosistema u široj evropskoj javnosti, izvan tipičnih zajednica naučnika i praktičara. Aktivnosti ove grupe podrazumjevaju organizaciju edukativnih događaja u zoološkim i botaničkim vrtovima, razvoj koncepta građanina-naučnika, izradu online edukativnih materijala (video, webinari, animirani filmovi), promociju multidisciplinarnog pristupa problematici zaštite okoliša kroz uključivanje umjetnika i novinara te komunikaciju s EU i nacionalnim tijelima zaduženim za pitanja okoliša.

Za rukovodioca projekta izabran je dr.sc. Cristiano Vernesi iz Italije, a tokom prvog sastanka imenovani su i podrukovodioci, gde je predstavnica iz Bosne i Hercegovine dr.sc. Belma Kalamujić Stroil imenovana za voditeljicu radne grupe V „Knowledge Sharing“.

Projekat trenutno uključuje 32 države iz Evrope i trajati će do maja 2023. godine.

www.cost.eu

Uspjeh naše mlade saradnice Jasne Hanjalić

Jasna Hanjalić, MA – viša stručna saradnica Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu i studentica doktorskog studija Univerziteta u Sarajevu je osvojila drugo mjesto za najbolju naučnu poster prezentaciju pod naslovom „Morphometric and DNA barcoding assessment of macrozoobenthos community structure as indicator of water quality in Natural Monument “Skakavac” na simpozijumu „3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrates Research (CESAMIR)“ održanom u gradu Łódź u Poljskoj (8-13 juli, 2018). Simpozij je okupio oko 170 učesnika iz 22 zemlje Evrope, uz 81 poster prezentaciju. Učešće ove mlade istraživačice je bilo podržano od strane COST akcije CA15219 DNAqua-Net u okviru ITC konferencijskog granta.

Unapređenje kapaciteta za genetičko testiranje, trening i savjetovalište na području nasljednih duševnih poremećaja

31.10.2018.

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu uspješno je realizirao projekat sufinansiran od strane Ministarstva civilnih poslova BiH s ciljem jačanja kapaciteta za međunarodnu naučnu i tehnološku saradnju.
Kao član projektnog konzorcija Institut je aktivno učestvovao u pripremi projektnog prijedloga ENGAGE (CA17130) koji je odobren za finasiranje od strane COST-a u ukupnom iznosu od oko 150 hiljada eura.
Iako je psihijatrijska genetika jedna od vodećih grana genetike i medicine, standardna primjena konkretnih znanja u praksi je zanemarljiva. EnGagE je zamišljen kao projekat razmjene znanja i unapređenja stručnosti pretkliničkih i kliničkih profesionalaca na polju neuroznanosti, psihijatrijske genetike, psihosocijalnih istraživanja i etike s ciljem translacije znanja na tim poljima u svakodnevnu medicinsku praksu. Translacija znanja podrazumijeva da se kroz ovaj četverogodišnji projekat kreiraju smjernice za genetičko testiranje, interpretaciju rezultata genetičkog testiranja u psihijatrijsko-genetičkom savjetovanju koje će biti usklađene sa evropskim zakonima i bioetičkim smjernicama u genetičkom savjetovanju.
S tim u vezi saradnici UNSA-Institut za genetičko inženjersvo i biotehnologiju su u okviru projekta finansiranog od strane MCP aktivno učestvovali u pripremama prijedloga i prijavi projekta COST-u. Paralelno, Laboratorija za humanu genetiku pomenutog instituta je poduzela mjere povećanja istraživačkih kapaciteta i naučne vidljivosti realizacijom planiranih aktivnosti: (1) populacijsko-genetičke analize postojećeg biološkog uzorka u procesu genotipizacije, (2) jačanja interdisciplinarnih veza između genetiičara i kliničarai (3) povećanja lokalne vidljivosti projekta i plana budućeg razvoja ove oblasti.
Institut poziva sve zainteresirane stručnjake na ovom polju da se pridruže u realizaciji projekta Engage (https://www.cost.eu/actions/CA17130#tabs|Name:overview).

 

 

Časopis Instituta Genetics & Applications

Izašao je prvi broj naučnog časopisa GENETICS & APPLICATIONS u sklopu izdavačke aktivnosti Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu. Časopis će izlaziti dva puta godišnje (juni i decembar mjesec) u online i štampanoj verziji sa slobodnim pristupom i bez naknada za objavljivanje radova. Pozivamo naučnike i istraživače da šalju radove u naš časopis na adresu genapplic@gmail.com.

 

Prva ihtiološka konferencija jugoistočne Evrope (SEEIC 2017)

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB) i Prirodno-matematički fakultet (PMF), pod pokroviteljstvom Univerziteta u Sarajevu, organizuju Prvu ihtiološku konferenciju jugoistočne Evrope (SEEIC 2017). Konferencija će biti održana od 27. do 29. septembra 2017. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. SEEIC odaje počast Prvom evropskom ihtiološkom kongresu održanom u Sarajevu 1973. godine. Konferencija će biti posvećena životu i djelu cijenjenog ihtiologa i stručnjaka prof.dr. Tonko Šoljana.

SEEIC 2017 pruža idealnu priliku za istraživače iz jugoistočne Europe i one koji su zainteresirani za ihtiofaunu date regije da se susretnu i prezentiraju rezultate svojih istraživanja, te razmijene ideje i prijedloge. Znanstvenici, studenti, menadžeri, predstavnici nadležnih vladinih institucija te drugi profesionalci iz oblasti ihtiologije i akvakulture pozvani su da sudjeluju u ovom događaju.

Usmene i poster prezentacije koje se bave temama iz oblasti Historije ihtiologije, Taksonomije i sistematike, Biodiverziteta i konzervacije, Molekularne biologije, te Ribarstva i akvakulture biće uzete u razmatranje za zvanični program konferencije. Naučni radovi s konferencije koji zadovolje recenziju biće objavljeni u posebnim izdanjima časopisa Acta Adriatica (marinski ekosistemi) i the Croatian Journal of Fisheries (slatkovodni ekosistemi).

Srdačno vas pozivamo da nam se pridružite u Sarajevu u septembru 2017. godine. Sve relevantne informacije u vezi s konferencijom (uključujući registraciju, slanje sažetaka radova i rezervaciju smještaja) moguće je pronaći na internetskoj stranici https://www.seeic.eu/.

 

Živi svijet kamenoloma 2016: Semir Dorić i Adnan Čučuković nacionalni pobjednici u BiH

Semir Dorić - stručni saradnik Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, u istraživačkom timu sa Adnanom Čučukovićem, pobjednik je nacionalnog takmičenja “Quarry Life Award 2016” (Živi svijet kamenoloma) koje organizuje i finansira HeidelbergCement u 22 državi svijeta. Najveća nagrada od 10.000 KM i prvo mjesto pripali su projektu „Makrozoobentos kao indikator biodiverziteta i kvalitete staništa hidoekosistema kamenoloma Ribnica“. Ovaj tim mladih istraživača proveo je devetomjesečno istraživanje kojim je pokazao na koji način se može mjeriti kvalitet vode i bogatstvo biodiverziteta na kamenolomu, te da je voda na kamenolomu Ribnica iznimno čista (I i II klasa boniteta).

Navedeni projekat će konkurisati za međunarodne nagrade koje će biti dodijeljene 8. decembra 2016. godine u Briselu. A svakako, najvažnija nagrada je veliko hvala od majke Prirode!

Više informacija na :

http://www.fena.ba/article/898221/adnan-cucukovic-i-semir-doric-prvo-mjesto-u-takmicenju-zivi-svijet-kamenoloma

http://kakanj-x.com/zivi-svijet-kamenoloma-2016-u-kaknju-proglaseni-bih-pobjednici/

http://kaportal.ba/zivi-svijet-kamenoloma-2016-u-kaknju-proglaseni-bih-pobjednici/

 

Potpisan Memorandum o saradnji između INGEB-a i Instituta za sport

Više informacija možete pogledati na linku.

 

Institut učestvovao na 5. Hrvatskom Botaničkom Simpoziju sa međunarodnim sudjelovanjem

U periodu od 22. do 25. septembra 2016. u Primoštenu (Hrvatska) održan je 5. hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem. Saradnice Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, dr. Naida Lojo-Kadrić, mr. Lejla Lasić, Maida Hadžić, MA, i Anesa Ahatović, MA, učestvovale su sa dvije poster prezentacije.


Institut učestvovao na Kursu iz kliničke citogenetike "Goldrain Course in Clinical Cytogenetics"

Dr. Anja Haverić, naučna saradnica Instituta, pohađala Kurs iz kliničke citogenetike („Goldrain Course in Clinical Cytogenetics“) u organizaciji Univerziteta u Cirihu i Evropske citogenetičke asocijacije (European Cytogenetic Association). Kurs je održan u Goldrainu, Južni Tirol, Italija od 27. august – 3. septembar 2016.

 

Institut učestvovao na Kursu "Innovative Cell Therapies in the

Hematologic-Oncology"

Dr. Sanin Haverić, viši naučni saradnik Instituta, pohađao Kurs "Innovative Cell Therapies in the Hematologic-Oncology", održan 19-22. maja 2016. u Antaliji (Turska), u organizaciji Turske akademije nauka.

 

Institut učestvovao u COST Action BM 1106

- Genetics in Irritable Bowel Syndrome -

Prof. dr. Lejla Pojskić, naučna savjetnica Instituta i dr. Naida Lojo-Kadrić, naučna saradnica Instituta aktivno su učestvovale (Managing Comittee) u COST Action BM1106 GENIEUR projektu (Genetics in Irritable Bowel Syndrome – IBS) koji je trajao od septembra 2012. do aprila 2016. Završna konferencija održana je od 13.-16. marta 2016. (Heidelberg, Njemačka). U okviru istog projekta, Maida Hadžić, MA i Anesa Ahatović, MA, stručne saradnice Instituta, pohađale su trening školu “Molecular Methods in IBS Research: genetics, epigenetics and microbiota research” u periodu od 11.-13. marta 2016. Jedno od uvodnih predavanja "Mendelian traits versus complex genetics"  za sve participante, održala je prof. dr. Lejla Pojskić.INGEB učestvovao u organizaciji i realizaciji

II SIPMOZIJA GENETIČARA U BiH, Banja Luka


Tokom 2. i 3. oktobra 2015. godine predstavnici Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju su učestvovali u realizaciji II Simpozija genetičara u BiH koji se održao u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci. S obzirom da je Simpozij organizovalo Udruženje genetičara u BiH pod podkroviteljstvom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, te da je veliki broj uposlenika Instituta aktivno učestvovao u organizaciji i realizaciji Simpozija kroz članstvo u Organizacionom i Naučnom odboru, na II Simpoziju genetičara u BiH je učestvovalo 12 uposlenika Instituta. Rezultati provedenih istraživanja u Institutu su prezentirani u 3 usmene prezentacije i 14 poster prezentacija. Institut učestvovao na XV EVROPSKOM IHTIOLOŠKOM KONGRESU, Porto, Portugal


U periodu 07.-11.09.2015. godine u Portu (Portugal) održan je XV evropski ihtiološki kongres u organizaciji Interdisciplinarnog centra za marinska i okolinska istraživanja (CIIMAR Porto) i Evropskog ihtiološkog društva (EIS). Predstavnica INGEB-a, dr.sc. Belma Kalamujić, naučna saradnica i šefica Laboratorije za molekularnu genetiku prirodnih resursa, na ovom kongresu imala je uspješnu usmenu prezentaciju rada pod naslovom „Genetic diversity of contemporary populations of Salmo trutta L. in the basin of the river Neretva, Bosnia and Herzegovina“. Pored ovoga rada, Institut je bio predstavljen i jednom poster prezentacijom naslova „Comparative analysis of molecular genetic indicators of Rutilus rutilus x Abramis brama hybridization and two morphological indicators applicable for rapid field screening”. Predstavnica Instituta je na skupštini Evropskog ihtiološkog društva, održanoj u okviru kongresa, izabrana na poziciju vote controller-a unutar EIS-a.


Institut učestvovao na EUROPEAN HUMAN GENETICS CONFERENCE 2015, Glasgow, Scotland, UK

 
Evropska konferencija humane genetike je naveća konferencija humane genetike u Evropi. Ove godine ESHG skup sa međunarodnim učešćem je bio organizovan u Glasgowu, Scotland, UK, u terminu od 6.-9. juna. Ukupan broj učesnika ovog skupa je bio oko 3000, uz određeni broj plenarnih izlagača. Organizator skupa je Evropsko društvo humanih genetičara (European Society of Human Genetics). Program navedenog međunarodnog skupa je obuhvatao 4 dana predavanja, simpozija i  radionica koje su obuhvatale različite oblasti od prenatalne i reproduktivne genetike, epigenetike i genetike kancera, neuromuskularnih, metaboličkih i kardiovaskularnih bolesti, personalizirane medicine i farmakogenetike do bioinformatike i etičkih pitanja genetičkog testiranja.
Učesnici ispred Instituta su bili dr. Naida Lojo-Kadrić i mr. Maida Hadžić, koje su prezentovale 3 konferencijska priopćenja u vidu postera: “Rationale for pretreatment genetic testing for VKORC1*2 polymorphism in vulnerable patients groups”, “CYP 2C9 polymorphisms distribution in anticoagulant treatment candidates”, i “In vitro and in vivo preliminary genotoxicity study of dipotassium-trioxohydroxytetrafluorotriborate K2[B3O3F4OH]“. Sažeci navedenih radova objavljeni su u: European Journal of Human Genetics ; Vol 23, supplement 1.  

JAVNA PREZENTACIJA DVA NI PROJEKTA PREMA KONKURSU za finansiranje / sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini


Dana 12.03.2015. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu će biti prezentirana dva naučno-istraživačka projekta (1. Molekularno-genetička detekcija bh. populacije roda Helleborus u cilju bioaktivne karakterizacije; 2. Ispitivanje genskih varijanti (polimorfizama) povezanih s odgovorom organizma na prehranu i tjelesnu aktivnost ) u sklopu KONKURSA za finansiranje / sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini, a koji se realizira u Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu.

Institut učestvovao u simpoziju GENOMICS OF RARE DISEASES 

U periodu 31.10.-01-11.2014. godine je u Boogradu je održan simpozijum pod naslovom "GENOMICS OF RARE DISEASES (SERBODISINN & 2014 GOLDEN HELIX)" u organizaciji Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Sarajevo na kojoj je Dr.sc. Lejla Pojskić, viša naučna saradnica i šefica Laboratorije za humanu genetiku vrlo uspješno prezentirala rad pod naslovom "Inbreeding as contributing factor in prevalence of rare diseases".

 

Saradnja sa IMGGE 

Između Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu (INGEB) i Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu (IMGGE) je potpisano pismo namjere u okviru Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Beogradu sa ciljem zajedničkih aktivnosti na realizaciji naučno-istraživačkih i stručnih projekata, razmjeni naučno-istraživačkih iskustava, kao i edukaciji mladih istraživača.

 

Podrška INGEB-ovom projektu

Odobreno finansiranje INGEB-ovog međunarodnog projekta u trajanju od dvije godine od strane prestižne institucije ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology).

 

Saradnja sa Bioforsk Institutom


U sklopu projektne saradnje Bioforsk Instituta (Ullensvang station) iz Kraljevine Norveske. te Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Instituta za genetičko inženjerstvo Univerziteta u Sarajevu, tokom augusta mjeseca ove godine je prof.dr.Naris Pojskić, naučni savjetnik i šef Laboratorije za molekularnu genetiku prirodnih resursa imao radnu posjetu navedenoj stanici Bioforsk Instituta. Tokom posjete zajedno sa predstavnikom Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta doc.dr.Fuadom Gašijem prezentirane su nove molekularno-genetičke i biostatističke metodologije u procjenama autohtonosti i genetčkog diverziteta sorti jabuka i krušaka.

Tokom septembra mjeseca u istom institutu je dr.sc.Belma Kalamujić, naučna saradnica i mr.Lejla Lasić, viša stručna saradnica su održale praktičnu edukaciju molekularno-genetičke kakakterizacije sorti jabuka i krušaka.

 

Promocija knjige „Uvod u psihijatrijsku genetiku"

U ponedeljak, 21.10.2013., u Hotelu "Europa" održana je promocija knjige pod nazivom „Uvod u psihijatrijsku genetiku“ autora doc.dr. Lejle Kapur-Pojskić (višeg naučnog saradnika),  prof.dr. Lilijane Oruč, doc.dr.Amine Kurtović-Kozarić i prof.dr.Naris Pojskića (viši naučni saradnik). Izavač je Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu. Promotori knjige su bili prof.emmeritus dr.Ismet Cerić i prod.dr.Damir Marjanović (naučni savjetnik).

 

INGEB-ov prvi objavljeni softver

Laboratorija za bioinformatiku i biostatistiku Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju objavljuje svoj prvi softver za slobodnu javnu upotrebu. IGD sofver je sluzi za analizu relativne genetičke diferencijacije, a bazira se na publikacijama:

Pojskić N (2005): Polimorfizam mikrosatelitnih markera nuklearnog genoma u bh. populacijama salmonida. Doktorska teza, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, COBISS.BH-ID: 16348934

Pojskic N, Silajdzic E, Kalamujic B, Kapur-Pojskic L, Lasic L, Tulic U, Hadziselimovic R. 2012. Polymorphic Alu insertions in human populations of Bosnia and Herzegovina. Annals of Human Biology. Accepted, In press.

Softver i dodatne informacije mozete dobiti na http://www.ingeb.ba/lbb/igd.html.

U kratkoročnom planu je izdavanje jos tri softvera: IGSP, CODI i SHAREINDEX.