Edukacija


Uvod u metodologiju naučnoistraživačkog rada - editor Rifat Hadžiselimović

Realizacija nastave

Naučnici i istraživači Instituta učestvuju u realizaciji nastave različitih ciklusa studiranja u okviru sljedećih fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

FARMACEUTSKI FAKULTET

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

MEDICINSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

ŠUMARSKI FAKULTET

FILOZOFSKI FAKULTET.