Anesa Ahatović, MA

viša stručna saradnica, LGBKontakt: anesa.ahatovic@ingeb.unsa.ba; 033 220 926
Edukacija
Dodiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2011
Postdiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2014
Doktorski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2017 

Angažman u INGEBu
Volonter 2013 - 2014
Asistent na projektima 2014
Stručna saradnica 2014 - 2016
Viša stručna saradnica 2016 -


Naučna oblast
Genetičko inženjerstvo i biotehnologija