Jasna Hanjalić, MA

viša stručna saradnica, LMGKontakt: jasna.hanjalic@ingeb.unsa.ba  033 220 926
Edukacija
Dodiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2014
Postdiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2016

Angažman u INGEBu
Stručna specijalizantica 2016


Naučna oblast
Molekularna genetika prirodnih resursa