doc. dr. Adaleta Durmić-Pašić
viša naučna saradnica, šefica LGB

   

Kontakt: adaleta.durmic@ingeb.unsa.ba; 033 220 926
                       


Edukacija
Dodiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA1997
Postdiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA2004
Doktorski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA2008

Angažman u INGEBu
Spoljni saradnik2000→
Koordinator Laboratorije za molekularno genetičku karakterizaciju prirodnih resursa2004 - 2007
Šef LBG2008→
Naučni saradnik2008→

Angažman van INGEBa
Asistent na predmetima Biohemija, Opšta fiziologija životinja, Uporedna fiziologija životinja, Eksperimentalna biomedicina, Genetičko inženjerstvo i biotehnologija, PMF, UNSA1997 - 2004
Instruktor nastave na predmetima Human Genetics, Concepts in Biology, University of Maryland2000

Naučna oblast
Humana genetika, populacijska genetika, bioantropologija i biomedicina, biotehnologija, genotoksikologija, prirodni biološki resursi