Almin Marušić
viši samostalni referent


Kontakt: almin.marusic@ingeb.unsa.ba; 033 220 926

Edukacija
Dodiplomski studij Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet ¨Vitez¨ Travnik 2012
Postdiplomski studij Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet ¨Vitez¨ Travnik 2015

Angažman u INGEBu
Viši samostalni referent 2014 -

   Zaduženja

 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura;

 • Fakturisanje i evidentiranje plaćanja ulaznih i izlaznih faktura;

 • Plaćanje prema dobavljačima;

 • Ispostavlja narudžbenica;

 • Obavljanje poslova u oblasti poštanskih, bankovnih i trezorskih komunikacija;

 • Ažurno pribavljanje i unošenje potrebnih podatka za Institut u trezorsku evidenciju;

 • Priprema isplate plaća i  drugih isplata po osnovu radnog odnosa;

 • Ispostavljanje putnih naloga za službena putovanja i vođenje računa o njihovom pravdanju;

 • Vođenje blagajne i svih isplata iz blagajne;

 • Vođenje knjige evidencije i  satnice dolazka na posao;

 • Obavljanje poslova tehničkog sekretara u određenim situacijama;

 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodica.