doc. dr. Belma Kalamujić Stroil
 viša naučna saradnica, šefica LMG

   Edukacija
Dodiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2004
Postdiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2008
Doktorski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2013

Angažman u INGEBu
Istraživač-pripravnik 2004 - 2005
Stručni saradnik 2005 - 2009
Viši stručni saradnik 2009-2013
Naučni saradnik 2013 →

Aktualni angažman van INGEBa
Asistent na predmetu Genetika, PMF, UNSA 2006 - 2007
Asistent na predmetu Evolucija, PMF, UNSA 2007 - 2008
Asistent na predmetu Molekularna biologija, PMF, UNSA 2009 →
Asistent na predmetu Bioinformatika, PMF, UNSA 2010 →
Asistent na predmetu Regulatorni mehanizmi životinja, PMF, UNSA 2010 - 2013
Associate professor na Burch University za predmete „Cell biology“ i „Genetics“ 2014 →

Naučna oblast
Molekularna genetika prirodnih resursa