Rifat Hadžiselimović, Phd
Professor, Scientific AdvisorContact:  rifat.hadziselimovic@gmx.net; 033 220 926Education
Graduate Education Faculty of Science, University of Sarajevo 1962 - 1966
Postgraduate Education Faculty of Science, University of Zagreb, Croatia 1969 - 1971
Doctorate Faculty of Science, University of Sarajevo 1972 - 1976
Predoctoral Research/Study Stockholm, Lund 1975
Postdoctoral Research/Study Washington DC 1986
Postdoctoral Research/Study Wien 1996

INGEB Employment
Coordinator and Director 1987 - 2001
Coordinator of DNA Projects and Scientific Advisor 2001 →
Chairman of Steering Board 2006 →

Non INGEB Employment
Assistant, Faculty of Science, University of Sarajevo 1966 - 1977
Assistant Professor (1977), Associate Professor (1980) and Professor (1984), courses "Human Genetics", "Genetic Engineering and Biotechnology", "Anthropology" and "Experimental Biomedicine", Faculty of Science, University of Sarajevo 1977 →
Head of Biology Department, Faculty of Science, University of Sarajevo 1984 - 1986
Professor, courses "Genetics" and "Genetics and Biotechnology", Faculty of Agriculture, University of Sarajevo 1995 - 2010
Professor, courses "Evolution and Anthropology" and "Anthropology", Faculty of Philosophy and Faculty of Science, University of Tuzla 1997 - 2003
Professor, course "Genetics", Biotecnical Faculty, University of Bihać 1999 - 2001
Professor, courses "Genetics" and "Organic Evolution and Anthropology", Agromediterranian and Teaching Faculty, University "Džemal Bijedić", Mostar 1997 - 2003
Head of Postgraduate Education on Biological Science, Faculty of Science, University of Sarajevo 1994 - 2003
Head of course Genetic, Postgraduate Education on Biological Science, Faculty of Science University of Sarajevo 2003 - 2007

Scientific field
Human Genetics, Population Genetics, Bioanthropology and Biomedicine, Biotechnology, Genotoxicology, Natural Biological Resources

+ Publications


Awards and Honors
 • Nagrada Univerziteta u Sarajevu za studentski naučni rad    1966

 • Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu za odličan uspjeh u studiju    1966

 • Republička nagrada za naučni rad “Veselin Masleša”    1977

 • Zlatna plaketa i Nagrada Pokreta “Nauku mladima”     1977, 1981

 • Plaketa Univerziteta    1986

 • Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva    1991

 • Nagrada Univerziteta u Sarajevu za najreferentnijeg profesora Faculty of Science–a     2007

 • Plaketa Univerziteta u Sarajevu    2010

 • i druga odličja


References
 • Original Scientific Papers 195

 • Professional publications 17

 • Books, Textbooks, Manuals 21

 • Scientific research projects and professional elaborates 68

 • Conference publications

Database references
 • Current Contents (CC) 16

 • PubMed – Medline 16

 • Science Citation Index (SCI)

       – Citated papers 25

       – Total citations 43


Scientific papers

 1. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Sofradžija A. (1969): Podaci o populacionoj genetici Rh+ i Rh- krvnih grupa dobijeni analizom uzorka stanovništva SR BiH. III. kongres biologov Jugoslavije (Ljubljana ), Knjiga plenarnih referatov in povzetkov: 70.

 2. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Sofradžija A. (1969): Chromosome number of the species Paraphoxinus alepidotus (Heckel).  Bull.  Sci., Sect.  A, 14 (11-12): 386.

 3. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Sofradžija A. (1969): Prvi rezultati istraživanja hromosomskih garnitura trebinjske i gatačke gaovice. Ichthyologia, 1 (1): 11-18.

 4. Hadžiselimović R. (1969): Efekat različitih zapremina hranljivog medijuma na rastenje mješovitih populacija Chilomonas paramecium i Tetrahymena pyriformis.  Simpozijum iz ekologije (Beograd), Knjiga rezimea: 24.

 5. Mučibabić S., Hadžiselimović R. (1969): Efekat različitih koncentracija hranljivog medijuma na rastenje mješovitih populacija Chilomonas paramecium i Tetrahymena pyriformis. III. kongres biologov Jugoslavije (Ljubljana), Knjiga plenarnih referatov in povzetkov: 173.

 6. Berberović Lj., Ćurić M., Hadžiselimović R., Sofradžija A. (1970): Hromosomska garniture neretvanske mekousne /Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus (Steindachner)/.  Genetika, 2 (1): 55-63.

 7. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Sofradžija A. (1970): Hromosomske garniture podbile (Chondrostoma phoxinus Heckel) i plotice (Rutilus rubilio Bonaparte). Ribarstvo Jugoslavije, 22 (2): 40-42.

 8. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Sofradžija A. (1970): Uporedni pregled osnovnih podataka o hromosomskim garniturama vrsta Chondrostoma phoxinus Heckel i Chondrostoma kneri Heckel.  Ichthyologia, 2 (1): 25-30.

 9. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Pavlović B., Sofradžija A. (1970): Neka zapažanja o citotaksonomskim osobinama vrsta roda Paraphoxinus. 3. Simp. “Savremena ihtiološka istraživanja u Jugoslaviji” (Kotor), Abstrakti: 7.

 10. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Sofradžija A. (1970): Komparativna analiza hromosomskihgarnitura podbile (Chondrostoma phoxinus Heckel) i podustve (Chondrostoma kneri Heckel). 3. Simp. “Savremena ihtiološka istraživanja u Jugoslaviji” (Kotor), Abstrakti: 8.

 11. Hadžiselimović R. (1970): Podaci o učestalosti tipova ušne jagodice (lobulus auriculae) kod stanovništva Sarajeva.  Genetika, 2 (2): 155-159.

 12. Krivokapić K., Hadžiselimović R.,  Sofradžija A. (1970): Effect of the extract from the immature fruits of Solanum nigrum L. on the intensity of mitosis in Allium sativum L. Iugoslav.  Physiol.  Pharmacol.  Acta, 6 (3): 363-369.

 13. Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1971): Populaciono-genetička analiza frekvencije oblika ušne resice u četiri uzorka stanovništva SR BiH. God.  Biol. inst.  Univ. u Sarajevu, 24: 5-18.

 14. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Pavlović B., Sofradžija A. (1971): Osnovni uporedni podaci o hromosomskim garniturama vrsta Paraphoxinus adspersus (Heckel 1843) i Paraphoxinus croaticus Steindachner 1865. Ichthyologia, 3 (1): 3-11.

 15. Hadžiselimović R., Gavrankapetanović F. (1971): A note on the resistance to penicillin and streptomycin in Escherichia coli from the urinary tract of the inhabitants of Sarajevo.  Bull.  Sci., Sect.  A, 16  (5-6): 140.

 16. Hadžiselimović R., Maslić E., Pavlović B. (1971): Varijabilnost veličine tijela Drosophila melanogaster u prirodnim populacijama Bosne i Hercegovine. Genetika, 3 (1): 157-166.

 17. Pejić K., Hadžiselimović R. (1971): Neki pokazatelji fiziološke aktivnosti ekstrakta plodova Conium maculatum L. VII. kongres Jugoslovenskog društva za fiziologiju (Beograd), Zbornik rezimea simpozijuma i sekcija: 283.

 18. Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1972): O nekim konsekvencama grupne biološke varijabilnosti čovjeka.  Pregled, 62 (5): 687-701.

 19. Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1972): Populaciono-genetička analiza frekvencije formi ušne resice u uzorku stanovništva Sarajeva. Genetika, 4 (1): 51-57.

 20. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Hadžić A. (1973): The ability of tasting phenyl-thio-carbamide (PTC) in a group of school children from Banja Luka (Bosnia, Yugoslavia). Bull. Sci., Sect. A, 18 (4-6): 82-83.

 21. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Lastrić S. (1973): Frequency of the ABH antigens secretion in a sample of inhabitants of Sarajevo (Bosnia, Yugoslavia). Bull. Sci., Sect.  A, 18 (10-12): 233.

 22. Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1973): Populacionogenetička analiza sekrecije ABH antigena u uzorku stanovništva Bosne i Hercegovine. II. jugoslavenski simpozijum iz humane genetike (Sarajevo), Rezimei referata: 41.

 23. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Karanac V. (1973): Sistem sklapanja brakova u populaciji SR BiH, s obzirom na ABO i Rh sistem krvnih grupa (analiza grupe slučajeva spornog očinstva). II. jugoslavenski simpozijum iz humane genetike (Sarajevo), Rezimei referata:41-42.

 24. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Pavlović B., Sofradžija A. (1973): Chromosome set of the species Aulopyge hugeli Heckel 1841. Bull. Sci., Sect. A, 18 (1-3): 10-11.

 25. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Pavlović B., Sofradžija A. (1973): Cytotaxonomic and phylogenetic relations among the species of the genus Paraphoxinus. 1st Congr. Eur. Ichthyol. (Sarajevo), Paper Abstracts: 24.

 26. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Vefić N. (1973) Stanovništvo područja Lepenice s obzirom na distribuciju osnovnih krvnih grupa ABO sistema (prilog medicinskoj geografiji BiH).  Geografski pregled, 14-15: 149-156.

 27. Bešlagić E., Mučibabić S., Hadžiselimović R. (1973): Efekat koncentracije hranljivog medijuma na rastenje mješovitih populacija Tetrahymena patula i Tetrahymena pyriformis. I. kongres ekologa Jugoslavije (Beograd), Zbornik referata i rezimea: 127.

 28. Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1974): Istorijski aspekt kretanja relativne frekvencije dva alelogena u ljudskim populacijama.  Genetika, 6 (3): 289-309.

 29. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Karanac V. (1974): Grupa slučajeva spornog očinstva kao materijal za populacionogenetičko proučavanje nekih sistema krvnih grupa. IV. kongres biologa Jugoslavije (Sarajevo), Rezimei referata: 248.

 30. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Marić C. (1974): Populacionogenetička analiza učestalosti sekrecije ABH antigena u dva uzorka stanovništva Bosanske krajine.  IV. kongres biologa Jugoslavije (Sarajevo), Rezimei referata: 248.

 31. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Marić C., Pavlović B., Sofradžija A. (1974): Hromosomske garniture nekih vrsta roda Leuciscus (Linne) Ciprinidae, Pisces. IV. kongres biologa Jugoslavije (Sarajevo), Rezimei referata: 239.

 32. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Marić C., Popović M., Sofradžija A.  (1975): Populaciono-genetička analiza sekrecije ABH antigena u uzorku stanovnika Hutova i okoline. God. Biol. inst.  Univ. u Sarajevu, 28: 39-48.

 33. Berberović Lj., Popović N., Hadžiselimović R., Boro J., Marić C. (1975): Raspodjela nekih grupnospecifičnih svojstava u uzorku oboljelih od mišićne distrofije (dystrophia musculorum progressiva).  III. jugoslavenski simpozijum iz humane genetike (Ohrid), Zbornik rezimea: 6.

 34. Sofradžija A., Hadžiselimović R., Marić C. (1975) Basic data about the chromosome complement of Rhodeus sericeus amarus (Bloch 1872), Cyprinidae, Pisces.  Bull.  Sci., Sect.  A, 20 (1-2): 7-8.

 35. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Ivanković S. (1976): O mogućnosti vidnog razlikovanja osnovnih fenotipova osjetljivosti na ukus PTC. I. kongres genetičara Jugoslavije (Dubrovnik), Sažeci: 13.

 36. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Marić C., Karanac V. (1976): Populacijska genetika osnovnih krvnih grupa MN sistema u uzorku slučajeva spornog očinstva. I. kongres genetičara Jugoslavije (Dubrovnik), Sažeci: 14.

 37. Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1977): Genetical properties of some human populations in Bosnia and Herzegovina with regard to degree of isolation. 1st Congr. Eur. Anthropologists (Zagreb), Abstracts: 5.

 38. Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1977): Genetical diversity and isolation degree of local human populations.  Proc. 1st Congr.  Eur.  Anthrop. Ass. (Zagreb), Paper Abstracts: 9-10.

 39. Hadžiselimović R. (1977): Genetika sekrecije ABH antigena u stanovništvu SR Bosne i Hercegovine. God.  Biol. inst.  Univ. u Sarajevu, 30: 29-104.

 40. Sofradžija A., Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1977): Hromosomi običnog i srebrenog karaša (Carassius carassius i Carassius auratus gibelio). Naučni skup “Struktura, dinamika i zaštita ekosistema i njihovih komponenata na Dinaridima” (Sarajevo), Rezimei referata: 35-36.

 41. Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1978): Populacijsko-genetička analiza učestalosti alternativnih fenotipova sekrecije ABH antigena u dvanaest uzoraka stanovništva Bosne i Hercegovine.  Glasnik Antrop. dr. Jug., 15:  47-59.

 42. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Hadžić A. (1978): Distribucija praga nadražaja za ukus feniltiokarbamida (PTC) u uzorku stanovništva Banja Luke.God. Biol.inst. Univ. u Sarajevu, 31: 5-14.

 43. Hadžiselimović R., Berberović Lj. (1978): Secular changes in relative frequency of two alleles in human populations. XIV. Int. Congr. Genet. (Moscow), Contr. Pap. Sess. Abstracts, 2: 396.

 44. Sofradžija A., Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1978): Hromosomske garniture karaša (Carassius carassius) i babuške (Carassius auratus gibelio).  Ichthyologia, 10 (1): 135-142.

 45. Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1979): Ženidbena mobilnost u tri uzorka stanovništva Bosne. God. Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 32: 7-12.

 46. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Sofradžija A. (1979): Populaciona genetika sposobnosti osjećanja ukusa blagog rastvora feniltiokarbamida (PTC) u stanovništvu Bosne i Hercegovine. Genetika, 11 (1): 29-39.

 47. Hadžiselimović R., Berberović Lj., Sofradžija A. (1979): Distribucija fenotipova načina sklapanja šaka i prekrštanja ruku u stanovništvu Bosne i Hercegovine. God.Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 32: 101-116.

 48. Hadžiselimović R., Brdar D. (1979): Populacijsko-genetička analiza distalne ekstenzibilnosti palca u stanovništvu Prijedora. God. Biol. inst.Univ. u Sarajevu, 32: 117-123.

 49. Sofradžija A., Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1979): Hromosomske garniture vrsta Alburnus alburnus (L. 1758) i Alburnoides bipunctatus (Bloch 1782), Cyprinidae, Pisces. Ichthyologia, 11 (1): 33-41.

 50. Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1980): Ženidbena mobilnost u lokalnim populacijama na području SR Bosne i Hercegovine. 19. Kongres antropologa Jugoslavije (Hvar), Sažeci: 9.

 51. Hadžiselimović R., Berberović Lj.(1980): Dlakavost srednje digitalne falange u stanovništvu Bosne i Hercegovine. Glasnik Antrop. dr. Jug., 17: 77-85.

 52. Hadžiselimović R., Berberović Lj., Sofradžija A. (1980): Populacijska genetika sposobnosti savijanja jezika u žlijeb u stanovništvu Bosne i Hercegovine. Glasnik Antrop. dr. Jug.,  17: 87-95.

 53. Hadžiselimović R., Berberović Lj., Sofradžija A. (1980): Populacijska genetika viđenja crvenog i zelenog dijela spektra u stanovništvu Bosne i Hercegovine. God. Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 33: 87-97.

 54. Pejić K., Gvozdenović O., Mijatović N., Pavlović V., Kekić H., Hadžiselimović R., Sofradžija A., Ivanc A. (1980): Sezonske promjene relativnih ektivnosti izoenzima malat dehidrogenaze (1.1.1.37) iz ekstrakta  mišića zelenike (Alburnus alburnus).  Ichthyologia, 12 (1): 43-50.

 55. Sofradžija A., Vuković T., Hadžiselimović R. (1980): Efekti nekih pesticida i deterdženata u hromosomskim garniturama riba - rezultati preliminarnih istraživanja.  Ichthyologia, 12 (1)

 56. Šmit Ž., Hadžiselimović R., Kekić V. (1980): Faunističko-ekološka istraživanja Drosophila (Drosophilidae) Bosne i Hercegovine. IV. simpozijum biosistematičara Jugoslavije: Flora i fauna (Đerdap), Rezimei referata: 75.

 57. Hadžiselimović R. (1981): Genetic distance among local human populations in Bosnia and Herzegovina (Yugoslavia). Coll. Antrop., 5. (Suppl.): 63-66.

 58. Hadžiselimović R. (1981): Genetička heterogenost lokalnih ljudskih populacija u Bosni i Hercegovini s obzirom na neka kvalitativna svojstva jezika. God. Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 34: 47-55.

 59. Hadžiselimović R., Berberović Lj. (1981): Genetička udaljenost bosanskohercegovačkih lokalnih populacija s obzirom na kvalitativnu varijaciju nekih osobina šake. Glasnik Antrop. dr. Jug., 18: 81-90.

 60. Hadžiselimović R., Berberović Lj., Sofradžija A. (1981): Genetička distanca među lokalnim ljudskim populacijama u Bosni i Hercegovini s obzirom na neke fenotipske sisteme biohemijsko-fiziološke kvalitativne varijacije.  Genetika, 13 (1): 95-104.

 61. Hadžiselimović R. (1981): Populacijsko-genetička istraživanja kvalitativne varijacije u stanovništvu Bosne i Hercegovine.  Antrop. dr. Jug., Posebna izdanja, 8: 31-39.

 62. Hadžiselimović R., Berberović Lj., Sofradžija A. (1981): Genetička distanca među lokalnim ljudskim populacijama u Bosni i Hercegovini.  II. kongres genetičara Jugoslavije (Vrnjačka Banja), Izvodi: 104.

 63. Sofradžija A., Hadžiselimović R. (1981): Hromosomska garnitura skobalja (Chondrostomanasus, Cyprinidae, Pisces).  God.  Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 34: 107-115.

 64. Sofradžija A., Hadžiselimović R. (1981): Hromosomi slatkovodnih kolousta i riba Jugoslavije. God.  Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 34: 117-152.

 65. Sofradžija A., Hadžiselimović R. (1981): On the need of protecting of genetic specifities ofautochtonous fish populations as significant natural potentials in the controlled hybridization and selection.  Int.  Symp. "The Problems of Fish Hybridization" (Sarajevo), Resimea of Papers: 74-77.

 66. Hadžiselimović R. (1982): Populacijska genetika nekih kvalitativnih fenotipskih svojstava stanovništva Bosne i Hercegovine.  VI.  kongres biologa Jugoslavije (Novi Sad), Izvodi saopštenja: G -19.

 67. Hadžiselimović R. (1982): Genetic heterogeneity of local human populations in Bosnia and Herzegovina regarding some qualitative morphological characters. 3rd Eur.  Anthrop.  Congr. (Petralona), Paper Abstracts: 57.

 68. Hadziselimovic R. (1983): Genetic heterogeneity of local human populations in Bosnia and Herzegovina regarding some qualitative morphological characters. J. Hum. Evol., 12 (8): 704.

 69. Hadžiselimović R. (1983): Diferencijalna reprodukcija kao mogući faktor genetičkog drifta u stanovništvu Bosne i Hercegovine. Simp."Savremena populaciono-genetička istraživanja u Jugoslaviji”  (Sarajevo),  Knjiga saopštenja: 121-124.

 70. Berberović Lj., Popović N., Hadžiselimović R., Boro J. (1984): Raspodjela nekih grupno specifičnih svojstava u uzorku oboljelih od mišićne distrofije.  Akad. nauka i umj.  BiH, Odj. med. nauka, 22: 21-27.

 71. Hadžiselimović R. (1984): Razvojne faze i pristupni model savremenih populaciono-genetičkih istraživanja kvalitativne varijacije u stanovništvu Bosne i Hercegovine.  Genetika, 16 (3): 223-231.

 72. Hadžiselimović R., Mršić K., Rončević G. (1984): Genetičke osobenosti nekih jugoslavenskih lokalnih ljudskih populacija s obzirom na kompleks od tri kvalitativna svojstva jezika. God. Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 37: 37-43.

 73. Hadžiselimović R., Novosel V., Bukvić S., Vrbić N. (1984): Distribucija praga nadražaja za ukus feniltiokarbamida (PTC) u tri uzorka stanovništva Jugoslavije.  God.  Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 35: 71-80.

 74. Kekić V., Hadžiselimović R., Šmit Ž. (1984): Drosophila fauna of artificial microhabitats in Bosnia and Herzegovina, Yugoslavia. Dros. Inf. Serv., 62: 59-60.

 75. Sofradžija A., Vuković T., Hadžiselimović R. (1984): Ihtiofauna rijeke Mlječanice na širem području Banjsko-turističkoog centra u Međurječju (Bos. Dubica). Ribarstvo Jugoslavije, 39 (2): 25-29.

 76. Hadžiselimović R., Terzić R.(1985): Populacijska genetika krvnih grupa ABO i Rh sistema u stanovništvu banjalučke i bihaćke regije. God. Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 38: 143-150.

 77. Hadžiselimović R., Terzić R. (1985): Učestalost nekih kongenitalnih nasljednih anomalija šake u uzorku novorođenčadi banjalučke regije.  God. Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 38: 43-53.

 78. Hadžiselimović R., Terzić R. (1985): Relacije između maritalne distance i učestalosti kongenitalnih anomalija u stanovništvu banjalučke regije. God. Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 38: 55-71.

 79. Sofradžija A., Hadžiselimović R. (1985): Mutagenic effects of the pesticide "Prometrin" in the plant chromosome complement. Genetika, 17 (1): 13-16.

 80. Šalamon T., Čerkez A., Hadžiselimović R., Bašić V. (1986): Erythrokeratodermia variabilis and Rh locus. Genetika, 18 (2): 171-174.

 81. Hadžiselimović R., Zovko D. (1987): Neki mogući faktori genetičke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija u Bosni i Hercegovini. God. Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 40: 39-48.

 82. Sofradžija A., Hadžiselimović R. (1987): Citogenetička istraživanja nekih jadranskih vrsta roda Crenilabrus. III. kongr. genet.  Jug. z mednar. udeležb. (Ljubljana), Izvlečki: 54.

 83. Hadžiselimović R. (1988): Genetic distance among local human populations in Bosnia and Herzegovina (Yugoslavia). Coll. Antropol., 12: 149;  12th Int. Congr. Anthr.& Ethn. Sci: Popul. & Gen., Abstracts : 352.

 84. Sofradžija A., Hadžiselimović R., Zovko D. (1988): Mutagenic and genotoxic effects of some herbicides in meristem tissue of Allium cepa. Genetika, 20 (2): 183-189.

 85. Hadžiselimović R. (1989): Genetičke i propagacijske osobenosti bosanskohercegovačkih lokalnih ljudskih populacija. 2. simp. “Savremena populaciono-genetička istraživanja u Jugoslaviji” (Donji Milanovac), Abstrakti: 10-11.

 86. Hadžiselimović R., Terzić R., Berberović  Lj. (1989): Nasljedna varijabilnost i stepen reproduktivne izolacije bosenskohercegovačkih lokalnih ljudskih populacija. Genetika, 21 (3): 189-201.

 87. Šalamon T., Hadžiselimović R., Halepović E. (1989): Zur Frage der Erblichkeit der Vitiligo. Hautarzt, 40: 141-145. 

 88. Hadžiselimović R., Zovko D. (1990): Neki biohemijsko-fiziološki parametri genetičke distance među bosanskohercegovačkim lokalnim populacijama. Glasnik Antrop. dr. Jug., 27: 19-29.

 89. Hadžiselimović R., Božić - Krstić V., Kujundžić H., Milić M. (1990): Izvjesni migracijski i izolacioni efekti genetičkog drifta u stanovništvu Jugoslavije.  God.  Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 42: 21-28.

 90. Omerhodžić K., Terzić R., Hadžiselimović R., Hadžiomerović V. (1990): Genealoška analiza branhiogenih anomalija u stanovništvu Bosanske krajine.  God.  Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 42: 67-72

 91. Hadžiselimović R., Terzić R. (1991): Razvoj antropogenetičkih istraživanja u Bosni i Hercegovini.  Glasnik.  Antrop. dr.  Jug., 28: 93-96.

 92. Ristić S., Hadžiselimović R., Marinković D. (1992): Population–genetic analysis of some phenotypic systems of qualitative variation in the population of Rijeka. Genetika, 24 (2):  101-107.

 93. Ristić S., Hadžiselimović R., Marinković D., Janko D. (1993): Myotonic disease (Steinert's Disease): Fertility, anticipation, transmission. Neurol. Croat., 42 (1): 39-45.
  Šalamon T., Hadziselimovic R., Hajdic G. (1994): The MNSs and Kk blood-group systems in the disease of Mljet (mal de Meleda). Dermatology, 188 (2): 78-79.

 94. Huković N., Mršić J., Panetta R., Kumar U., Rocheville M., Greenwood M.T., Sasi R., Khare S., Puebla L., Hadžiselimović R., Patel Y. C. (1997): Molecular signaling of human somatostatin receptor subtypes 1 and 5: chimeric and mutational analysis. 2nd Croat. Congr. Pharmac. with Int.  Part., Periodicum biologorum, 99 (1): 46.

 95. Hadžiselimović R. (1998): Screening of possible mutagenicity of some plant extracts. 1st Congr. Croat. Genet. with Int. Part., Periodicum biologorum, 100, Suppl. 1: 50-51.

 96. Hadžiselimović R., Sofradžija A. (1998): Mutagenicity of the extract of Hyssopus officinalis L. (Labiatae). 13th Int. Chrom. Conf., Cytogenetics and Cell Genetics, 81 (2): P209, Suppl. S, 160.

 97. Huković N., Hadžiselimović R. (1998): Endothelin 1 action on isolated rat stomach and the role of calcium ions in ET 1 induced depolarization of smooth muscle cels BC3H1. Biochem. and Mol. Biol. Int., 46 (5): 877-886.

 98. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R. (1998): Growth and development of male children and male youth of Tuzla Region influenced by war in Bosnia and Herzegovina. 11th Congr. Eur. Anthrop. Ass., 418: 93-94.  

 99. Kapur L., Beganović S., Čaušević A., Bajrović K., Hadžiselimović  R. (2000): Regeneration and micropropagation of  Populus tremula L. and Paulownia elongata Sh.-Y.Hu trees using plant tissue culture. 2nd Balkan Botanical Congress, Sarajevo,  Abstracts: 218.

 100. Čaušević A., Marjanović D., Međedović S., Hadžiselimović R. (2000): Regeneration and somatic embryogenesis of  wild cherry  (Prunus avium L.).  2nd  Balkan Botanical  Congress, Sarajevo, Abstracts: 206.

 101. Pustahija F., Čaušević A., Međedović S., Hadžiselimović R. (2000):Micropropagation and somatic embryogenesis of black lockust (Robinia  pseudoacacia L.). 2nd Balkan Botanical Congress, Sarajevo, Abstracts: 230.

 102. Marjanović D., Međedović S., Čaušević A., Hadžiselimović R. (2000): Mikropropagacija divlje trešnje (Prunus avium L.) u kulturi in vitro. Radovi Šumarskog fakulteta Univ. u Sarajevu, 1: 35-42. 

 103. Kapur L., Beganovic S., Causevic A., Bajrovic K., Hadziselimovic R. (2000): Regeneration and multiplication of fast-growing trees Paulownia elongata Sh.-Y. Hu and Populus tremula using plant tissue culture. In Plants of the Balkan Peninsula: Into the Next Millennium II. Edited by N. Gozukirmizi. Marmara University, Technical Education Faculty, Istanbul, Turkey: 299-304.

 104. Marjanovic D., Causevic A., Medjedovic S., Hadziselimovic R. (2000): Regeneration and somatic embryogenesis of wild cherry (Prunus avium L.). Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress, Edited by Nermin Gozukirmizu, Istanbul University, 329-334.

 105. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R. (2001): Growth and development of male children and youth in  Tuzla,s Region after the war in Bosnia and Herzegovina. Coll. Antropol., 25 (1): 41-58. 

 106. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., Hasković E., Osmić M., Mešalić Š., Ahmić A. (2002): Relations between some exogenous factors and anthropometric indexes of growth and development of male children and youngsters in Tuzla region. 13th  Congr. Of the European Anthropological Association, Coll. Antropologicum, 26, suppl., Abstracts, 80. 

 107. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., Mešalić Š., Hamidović H., Hadžiavdić V., Adrović A. (2002). Neki pokazatelji rasta i razvoja dječaka s područja općine Tuzla. Medicinski arhiv, 56 (3): 135-142.

 108. Kapur L., Pojskić N., Durmić A., Haverić S., Krunić A., Jukić Lj., Hadžiselimović R., Bajrović K. (2002): Molekularno–genetički markeri kao novo sredstvo u karakterizaciji autohtonih genofondova voćaka. Proceedings of 2nd International Workshop  “Submediterenian Fruit-growing and Winegrowing”, Mostar, Bosnia and Herzegovina.

 109. Ibrulj S., Krunić A., Haverić S., Hadžiselimović R. (2003): Chromosome constitution of persons environmentally exposed to depleted uranium. Eur. J. Hum. Genet., 11, suppl. 1:141.

 110. Marjanovic D., Kapur L., Drobnic K., Budowle B., Pojskic N., Hadziselimovic R. (2004): Comparative study of genetic variation at fifteen STR loci in three isolated populations of bosnian mountain area. Human Biology, 71 (1): 15-31.

 111. Marjanovic D., Pojskic N., Kapur L., Drobnic K., Hadziselimovic R. (2003): Comparative genetic population analysis at seven STR loci in isolated populations of Bosnian mountain area and Adriatic islands of Brac, Hvar and Korcula (Croatia).  The Third European– American school in forensic genetics and Mayo clinic course in advanced molecular and celular medicine. Abstracts: 102. 

 112. Kapur L., Marjanovic D., Pojskic N, Durmic A., Hadziselimovic R., Bajrovic K. (2003): Genetic study of nuclear and mitochondrial polymorphisms in isolated human populations in Bosnia and Herzegovina. UNESCO Conference – Universsal Declaration on the Human Genome and Human Rights: Present Status – Future Perspectives, Zagreb. Proceedings.

 113. Hrnjić M., Sofradžija A., Hadžiselimović R., Ivanović G. (2003): Genotoksičnost antituberkulotika. Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 31 (4): 423-431.

 114. Sofradžija A., Hadžiselimović R., Hrnjić M., Ivanović G. (2003): Genotoksični agensi i njihovo djejstvo. Defektologija, 7 (8): 157-161. 

 115. Kapur L., Pojskic N., Marjanovic D., Durmic A., Bajrovic K., Hadziselimovic R. (2003): MtDNA diversity in local human populations after war resettlement 2nd DNA polymorphisms in human populations, International Symposium – Paris. Abstracts.

 116. Marjanović D, Kapur L, Pojskić N, Hadžiselimović R.  (2003): DNA diversity in the studies of genetic distance among isolated human populations in Bosnia. XV International Congress Anthropology & Ethnical Science. Florence, Italy.

 117. Marjanovic D, Pojskic N, Kapur L, Drobnic K, Hadziselimovic R. (2003): Comparative genetic population analysis at seven STR loci in isolated populations of Bosnian mountain area and Adriatic islands of Brac, Hvar and Korcula. The third European-American school in forensic genetics and Mayo Clinic course in advanced molecular and cellular medicine. Zagreb, Croatia, Abstracts: 102.

 118. Kapur L, Pojskic N, Marjanovic D, Durmic A, Bajrovic K, Hadziselimovic R. (2003): MtDNA diversity in local human populations after war resettlement 2nd DNA Polymorphisms in human populations. International Symposium – Paris. Abstracts.

 119. Trožić-Borovac, S., Sofradžija, A., Hadžiselimović, R., Škrijelj, R., Guzina, N., Korjenić, E., Hamzić, A. (2003): Pojava sunčanice (Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758) u hidroakumulaciji Jablanica kao rezultat slučajne introdukcije. Radovi Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu, 48 (53): 13-18.

 120. Habeš, S., Čaklovica, F., Hadziselimović R. (2003): Microbiological status of milk and milk products analysed between 1996 and 1999. Veterinaria, 52 (1/4): 103-111.

 121. Ibrulj S., Krunić A., Haverić S., Hadžiselimović R. (2003): Chromosome constitution of persons environmentally exposed to depleted uranium. Eur. J. Hum. Genet., 11 Suppl. 1: 141.

 122. Ibrulj S., Krunic-Haveric A., Haveric S., Pojskic N., Hadziselimovic R. (2004): Micronuclei occurrence in population exposed to depleted uranium and control human group in correlation with sex, age and smoking habit. Med Arh., 58 (6):335-8.

 123. Pojskic N., Kapur L., Marjanovic D., Bakal N., Hadziselimovic R. (2004): Retrospective of human population genetics studies in B&H. International Conference: Genetics in Psychiatry, Dubrovnik, Croatia, Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje medinskih nauka, 2005, 34, Reports: 160.

 124. Marjanović D., Kovačević L., Bakal N., Bajrović K., Hadziselimovic R. (2004): Comparative analysis of conventional and DNA disputed paternity testing.  Expertus Forensis, 1I (3): 475-479.

 125. Marjanović D., Bakal N., Bojanić N., Korajlić N., Hadziselimovic R (2004): Optimization    of biological DNA evidence collecting procedure. Expertus Forensis, 1I (3): 481-488.

 126. Milosavljević M., Marjanović D., Franjić B., Bakal N., Hadziselimovic R. (2004): Synergistic application of conventional and modern techniques in complex police investigation.  Expertus Forensis, 1I (3): 463-474.

 127. Marjanovic D., Bakal N., Bojanic N., Korajlic N., Hadziselimovic R. (2004): Establishing of BH national DNA database as preventive measure. Criminal-Justice Theme, 3-4: 183-190.

 128. Marjanovic D., Fomarino S., Montagna S., Hadziselimovic R., Vidovic S., Pojskic N., Battaglia V., Achilli A., Torroni A., Primorac D., Santachiara-Benerecetti S., Semino O. (2004): The distribution of Y-chromosome haplogroups in the three main ethnic groups of Bosnia and Herzegovina. 6st Balkan Meeting on Human Genetics, Thessaloniki, Greece 2004; Abstracts: 37. 

 129. Škrijelj R., Sofradžija A., Hadžiselimović R., Spahić M., Korjenić E., Guzina N., Muhamedagić S., Muzaferović Š., Adrović, A., Drešković, N. (2004): Hidrološke i ihtiološke karakteristike jezera Sniježnica. 2. simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije (Bihać), Zbornik radova: 89.

 130. Sofradžija A., Hadžiselimović R., Škrijelj R., Korjenić E., Guzina N., Muhamedagić S., Muzaferović Š. (2004): Istraživanje populacija riba na području Općine Velika Kladuša. 2. simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije (Bihać), Zbornik radova: 90.

 131. Hadžihalilović, J., Hadžiselimović, R., Halilović, A.H., Osmić, M., Hamidović, H., Ahmić, A., Jusupović, F. (2004): Mother's age effect on the boys' anthropometric properties in the Region of Tuzla (Bosnia and Herzegovina). Coll. Antropologicum, 28 (2): 563-570.

 132. Marjanovic D., Bakal N., Pojskic N., Kapur L., Drobnic K., Primorac D., Bajrovic K., Hadziselimovic R. (2005): Population data for the twelve Y-chromosome short tandem repeat loci from the sample of multinational population in Bosnia and Herzegovina. J. Forensic Sci., 50 (1): 223-225.

 133. Ahmić A., Hadžiselimović R., Pojskić N., Hadžihalilović J., Eminović I., Hamidović H. (2005): Relacije između genetičke distance i nekih mogućih faktora genetičke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija sjeveroistočne Bosne. Glasnik Antrop. dr. Jug., 40: 127-139.

 134. Dahić A., Kalesić M., Hadžiselimović R., Hadžihalilović J., Ahmić A., Halilović H.  A., Eminović I. (2005): Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova četiri kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Gračanice. Glasnik Antrop. dr. Jug., 40: 155-168.

 135. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., Ahmić A., Halilović H. A., Eminović I., Dahić A., Hamidović H., Jusupović F. (2005): Multipla korelacija kompleksa od 13 egzogenih i 14 antropometrijskih varijabli u uzorku dječaka sa područja Tuzle (Bosna i Hercegovina). Glasnik Antrop. dr. Jug., 40: 141-153.

 136. Marjanovic D., Fomarino S., Montagna S., Primorac D., Hadziselimovic R., Vidovic S., Pojskic N., Battaglia V., Achilli A., Katja D, Andjelinovic S, Torroni A., Santachiara-Benerecetti S., Semino O. (2005): The peopling of modern Bosnia-Herzegovina: Y-chromosome haplogroups in the three main ethnic groups. Annals of Human Genetics, 69: 757-763.

 137. Marjanovic D., Fornarino S., Bakal N., Montagna S., Hadziselimovic R., Primorac D., Vidovic S., Pojskic N., Battaglia V., Achilli A., Torroni A., Andjelinovic S., Drobnic K., Santachiara-Benerecetti A., Semino O. (2005): Y-chromosome bi-allelic and STR markers in the three main ethnic groups of modern Bosnia-Herzegovina. European Human Genetics Conference, Prague, Czech Republic. European Journal of Human Genetics, 13, Suppl. 1. Abstract: 339.

 138. Durmic-Pasic A., Pojskic N., Kalamujic B., Hadziselimovic R. (2005): Genetic characterization of fish populations and its use in landscape conservation in Bosnia and Herzegovina. International Workshop: The role of biotechnology for the characterisation and conservation of crop, forestry, animal and fishery genetic resources, Villa Gualino, Turin, Italy, Book of Proceedings: 173-174.

 139. Marjanovic D., Bakal N., Bajrovic K., Hadziselimovic R. (2005): Efforts in standardization of forensic DNA testing procedure and establishing of national DNA database in Bosnia and Herzegovina. 3rd Congress of the Balkan Academy of Forensic Science, Constanta, Romania, Abstract Book: 23-24.

 140. Marjanovic D., Bakal N., Bajrovic K., Hadziselimovic R. (2005): Usage of autosomal and Y-chromosomal STR multiplex systems in DNA profiling of human biological evidence within complex police and court caseworks. 3rd Congress of the Balkan Academy of Forensic Science, Constanta, Romania, Abstract Book: 26.

 141. Marjanovic D., Kapur L., Pojskic N., Hadziselimovic R. (2005): DNA diversity in the studies of genetic distance among isolated human populations in Bosnia. Human Evolution, 20 (2-3): 157-166.

 142. Marjanovic D., Skaro V., Hadziselimovic R., Primorac D. (2005): Development and operation of laboratory for DNA identification for mass processing of skeletal remains from mass graves: the Bosnian and Croatian experience as solid foundation for the future. 2nd Mediterranean Academy of Forensic Science Congress, Monastir, Tunisia, Abstract Book: 68.

 143. Marjanovic D., Pojskić N., Durmić A., Kapur L., Haverić S., Haverić A., Bakal N.,  Kalamujić B., Bošnjak Dž., Bajrović K., Hadžiselimovic R. (2005): Overview of population genetic studies based on phenotype and molecular markers in Bosnia and Herzegovina during the last three centuries. The 4th European–American School in Forensic Genetics and Mayo Clinic Cuorse in Advanced and Celular Medicine. Abstracts, F16: 93.

 144. Pojskic N., Ahmic A, Kapur L., Hadzihalilovic J., Hadziselimovic R. (2005): Effects of forced migrations on spatial and temporal changes in genetic structure of two local populations in Bosnia. Human Evolution, 20 (2-3): 137-147.

 145. Pojskic N., Kapur L., Marjanovic D, Bakal N., Hadziselimovic R. (2004): Retrospective of human population genetics studies in B&H. International Conference: Genetics in Psychiatry, Dubrovnik, Croatia. Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje medinskih nauka 2005, 34, Reports: 160.

 146. Marjanovic D, Kapur L, Pojskic N, Bakal N, Hadziselimovic R. (2004): Application of molecular markers in population-genetic studies of isolated human populations. The Second International Symposium of Anthropologist in Republic of Srpska. Jahorina, BiH Abstracts: 26.

 147. Pojskic N., Kapur L., Marjanovic D., Hadziselimovic R. (2004): Recent human population-genetic studies in Bosnia and Herzegovina. The Second International Symposium of Anthropologist in Republic of Srpska. Jahorina, BiH, Abstracts: 26.

 148. Marjanović D., Fomarino S., Montagna S., Hadziselimovic R., Vidovic S., Pojskic N., Battaglia V., Achilli A., Torroni A., Primorac D., Santachiara-Benerecetti S., Semino O. (2004): The distribution of Y-chromosome haplogroups in the three main ethnic groups of Bosnia and Herzegovina. 6st Balkan Meeting on Human Genetics, Thessaloniki, Greece 2004; Abstracts: 37.

 149. Ribić A., Bakal N., Bajrović K., Hadžiselimović R., Marjanović D. (2005): Comparative analysis of three different approaches in DNA extraction from various blood stains. The 4th European–American School in Forensic Genetics and Mayo Clinic Cuorse in Advanced and Celular Medicine. Abstracts, F24: 101.

 150. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., H.Halilović A., Dahić A., Mešalić L., Nožinović A., Marković S., Jusupović F. (2005): Menarha djevojčica sa područja Tuzle. dr. Jug., 40: 141-153. I simp. biologa Republike Srpske, Banja Luka, Zbornik sažetaka: 42-43.

 151. Marjanovic, D., Fornarino, S., Montagna, S., Primorac, D., Hadziselimovic, R., Vidovic, S., Pojskic, N., Battaglia,V., Achilli, A., Drobnic, K., Andjelinovic, S., Torroni, A., Santachiara-Benerecetti, A.S., Semino, O. (2005): The peopling of modern Bosnia-Herzegovina Y-chromosome haplogroups in the three main ethnic groups. Annals of Human Genetics, 69 (6): 757-763.

 152. Marjanovic, D., Bakal, N., Pojskic, N., Kapur, L., Drobnic, K., Primorac, D., Bajrovic, K., Hadziselimovic, R. (2005): Population data for the twelve Y-chromosome short tandem repeat loci from the sample of multinational population in Bosnia and Herzegovina. Journal of Forensic Sciences, 50 (1): 223-225.

 153. Sofradžija A., Hadžiselimović R., Škrijelj R., Guzina N., Korjenić E. (2005): Biodiverzitet ihtiopopulacija sliva gornjeg toka rijeke Krivaje. Veterinaria, 54 (3-4): 245-258.

 154. Škrijelj, R., Sofradžija, A., Hadžiselimović, R., Spahić, M., Korjenić, E.,  Guzina  Narcisa, Muhamedagić, S., Muzaferović, Š., Adrović, A., Drešković, N. (2005): Hidrološke i ihtiološke karakteristike jezera Sniježnica. Radovi Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 50: 56/2.

 155. Sofradžija A., Hadžiselimović R., Škrijelj R., Korjenić E., Guzina N. (2005): Biodiverzitet ihtiopopulacija rijeke Željeznice. 18. Naučno-istraživački skup poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum, Knjiga referata:184-185.

 156. Durmic-Pasic A., Pojskic N., Kalamujic B., Hadziselimovic R. (2005): Genetic characterization of fish populations and its use in landscape conservation in Bosnia and Herzegovina. International Workshop: The role of biotechnology for the characterisation and conservation of crop, forestry, animal and fishery genetic resources, Villa Gualino, Turin, Italy – 5-7 March, 2005. Book of Proceedings: 173-174. 

 157. Marjanovic D., Fornarino S., Bakal N., Montagna S., Hadziselimovic R., Primorac D., Vidovic S., Pojskic N., Battaglia V., Achilli A., Torroni A., Andjelinovic S., Drobnic K., Santachiara-Benerecetti A., Semino O. (2005): Y-chromosome bi-allelic and STR markers in the three main ethnic groups of modern Bosnia-Herzegovina. European Human Genetics Conference, Prague, Czech Republic. European Journal of Human Genetics, 13, Supl. 1, Abstract: 339. 

 158. Marjanovic D., Fomarino S., Bakal N., Montagna S., Hadziselimovic R., Primorac D., Vidovic S., Pojskic N., Battaglia V., Achilli A., Torroni A., Andjelinovic S., Drobnic K., Santachiara-Benerecetti S., Semino O. (2005): The peopling of modern Bosnia and Herzegovina: Y-chromosome approach. The twelve Neolithic Seminar. Ljubljana, Slovenia. Book of Abstracts: 4-5.

 159. Marjanovic D., Pojskic N., Bakal N., Drobnic K., Primorac D., Bajrovic K., Hadziselimovic R. (2005): Preliminary population study at fifteen autosomal and twelve Y-chromosome short tandem repeat loci in the representative sample of multinational Bosnia and Herzegovina residents. Progress in Forensic Genetics - Proceedings of the 21st International ISFG Congress held in Ponta Delgada, Azores, Portugal.  Book of Abstracts: 136. 

 160. Pojskić N., Kapur L., Marjanović D., Bakal N., Hadžiselimović R. (2005): Retrospective of human population genetic studies in B&H. In Reports from International symposium: Genetics in psychiatry. Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 44: 160.

 161. Pojskic N., Ahmic A., Kapur L., Hadzihalilovic J., Hadziselimovic R. (2006): Effects of forced migrations and temporal changes in genetic structure of two local populations in Bosnia. Human Evolution, 20 (2-3): 137-147.

 162. Sofradžija A., Hadžiselimović R., Škrijelj R., Korjenić E., Guzina N., Muhamedagić S., Muzaferović Š. (2005): Istraživanje populacija riba na području Općine Velika Kladuša. Radovi Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu., 50 (56): 103-117.

 163. Škrijelj, R., Sofradžija, A., Hadžiselimović, R., Korjenić, E., Trožić-Borovac  S., Guzina N., Đug, S., Čekić A., Šljuka S. (2006): Ihtiofauna rijeke Une - aktuelno stanje i održivo upravljanje. Zbornik priopćenja “Gospodarenje ribljim resursima u ribolovnim područjima Drava-Dunav i Sava”, Osijek: 29-40.

 164. Marjanovic D., Bakal N., Drobnic K, Hadziselimovic R. (2006): Use of PowerPlex®  16 and PoverPlex®  Y Sysrems to analize a complex forensic DNA mixture from an incestuous rape case. Profiles in DNA, 9 (1): 14-15; www.promega.com/profils/901/profiles in DNA_901_pdf.

 165. Marjanovic D., Bakal N., Pojskic N., Kapur L., Drobnic K., Primorac D., Bajrovic K., Hadziselimovic R. (2006): Allele frequencies for short tandem repeat loci in a representative sample of Bosnians and Herzegovinians. Forensic Sci. Int., 156: 79-81.

 166. Marjanovic D., Pojskic N., Bakal N., Drobnic K., Primorac D., Bajrovic K., Hadziselimovic R. (2006): Preliminary population study at fifteen autosomal and twelve Y-chromosome short tandem repeat loci in the representative sample of multinational Bosnia and Herzegovina residents. Progress in Forensic Genetics, 11: 243-245.

 167. Marjanovic, D., Pojskic, N., Davoren, J., Kovacevic, L., Durmic, A., Bakal, N., Drobnic, K., Primorac, D., Škaro, V.,Bajrovic, K., Hadziselimovic, R. (2006): Population data at two short tandem repeat loci D2S1338 and D19S433 in the sample of multinational Bosnia and Herzegovina residents. Journal of Forensic Sciences, 51 (5): 1219-1220.

 168. Marjanovic D., Davoren J., Durmic A., Pojskic N., Bakal N., Kovacevic L., Drobnic K., Skaro V., Bajrovic K., Primorac D., Hadziselimovic R. (2006): Population study at two additional STR loci D2S1338 and D19S433 in the representative sample of multinational Bosnia and Herzegovina residents. European Journal of Human Genetics 14, Suppl. 1: 341-342.

 169. Battaglia V., Formarino S., Pala M., Olivieri A., Al-Zahery N., Primorac D., Marjanovic D., Andjelinovic S., Drobnic K., Durmishi N., Hadziselimovic R., Pojskic N., Vidovic S., Santachiara-Benerecetti A.S., Semino O. (2006): An evaluation of complex Y-chromosome landscape of South-East Europe trough different markers. Mediterranean Academy of Forensic Sciences, Malta; Abstract: 49.

 170. Marjanović D., Davoren J., Durmić A., Pojskić N., Bakal N., Kovačević L., Drobnič K., Škaro V., Bajrović K., Primorac D., Hadžiselimović R. (2006): Population study at two additional STR loci D2S1338 and D19S433 in the representative sample of multinational Bosnia and Herzegovina residents. Eur. J. Hum. Genet., 14 (1): 341-342.

 171. Marjanović D., Pojskić N., Bakal N., Drobnič K., Primorac D., Bajrović K., Hadžiselimović R.  (2006): Preliminary population study at fifteen autosomal and twelve Y-chromosome short tandem repeat loci in the representative sample of multinational Bosnia and Herzegovina residents. Int. Congr.,  1288: 243-245.

 172. Škrijelj R., Sofradžija A., Hadžiselimović R., Korjenić E., Trožić-Borovac  S., Guzina N., Đug S., Čekić A., Šljuka S. (2006): Ihtiofauna rijeke Une – aktuelno stanje i održivo upravljanje. IV Nacionalno znastveno-stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, Zbornik priopćenja: 29-40.

 173. Marjanović D., Durmić-Pašić A., Bakal N., Haverić S., Kalamujić B., Kovačević L., Ramić J., Pojskić N.,Škaro V., Projić P., Bajrović K., Hadžiselimović R., Drobnić K., Huffine E., Davoren J., Primorac D. (2007): DNA identification of skeletal remains from world war II mass graves uncovered in Slovenia. Croatian Medical Journal, 48 (4): 513-519.

 174. Bajraktari I. D, Alija A.J, Muharremi H.S, Hadžiselimović R.(2007): Frequency distribution and association of some morphologic and physiologic traits in patients with lung diseases in Kosova. Faseb Journal, 21 (5): A407.

 175. Pojskic N., Durmic-Pasic A., Kalamujic B., Skrijelj R., Hadziselimovic R. (2007): Brown trout (Salmo trutta m. fario L.) population structure in the Sava watershed inferred  from nuclear and mitochondrial DNA markers. 12th European Congress of Ichthyology, Book of Abstracts: Bp17: 44, Cavtat (Dubrovnik).

 176. Durmic-Pasic A., Kalamujic B., Pojskic N., Hadziselimovic R. (2007): Simultaneous amplification of six microsatelite loci in three salmonid species. 12th European Congress of Ichthyology, Book of Abstracts: Bp19: 26.

 177. Bakal N., Pojskic N., Kapur L., Hadziselimovic R. (2007): Possible influence of war-caused factors on body height and weight of neonates in Sarajevo. 4. slovenski kongres preventivne medicine, Portoroz, Slovenia, 17.–19.05.2007.

 178. Durmić-Pašić A., Pojskić N., Kalamujić B., Hadžiselimović R. (2007): Genetic subdivision of endemic species Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus Heckel population in Neretva river. of 12th Eur. Congr. Icht., Book of Abstracts: 184.

 179. Kalamujic B., Durmic-Pasic A., Pojskic N., Skrijelj R., Hadziselimovic R. (2007): Genetic diversity of grayling (Thymallus thymallus L.) in Bosnia and Herzegovina. 12th European Congress of Ichthyology, Book of Abstracts: Bp13: 32.

 180. Pojskić N., Durmić-Pašić A., Kalamujić B., Škrijelj R., Hadžiselimović R. (2007): Brown trout (Salmo trutta m. fario) population structure in Sava watershed inferred from nuclear and mitochondrial DNA markers. 12th European Congress of Ichthyology, Book of Abstracts: 44.

 181. Pojskić N., Kapur L., Marjanović D., Hadžiselimović R. (2007): Correlation of genetic, geographic and linguistic distances in Bosnia and Herzegovina. XVII Congresso Degli Antropologi Italiani, Cagliari, Italy 26-29 September, Book of Abstracts.

 182. Marjanović D., Pojskić N., Kapur L., Haverić S., Durmić-Pašić A., Bajrović K., Hadžiselimović R. (2008): Overview of human population-genetic studies in Bosnia and Herzegovina during the last three centuries: history and perspective. Coll. Antropol, 32 (3): 981-987.

 183. Battaglia V., Fornarino S., Al-Zahery N., Olivieri A., Pala M., Myres N. M., King R. J., Rootsi S., Marjanovic D., Primorac D., Hadziselimovic R., Vidovic S., Drobnic K., Durmishi N., Torroni A., Santachiara-Benerecetti A. S., Underhill P. A., Semino O. (2008): Y-chromosomal evidence of the cultural diffusion of agriculture in southeast Europe. Eur. J. Hum. Genet., 17 (6): 820-830.

 184. Marjanović D., Primorac D., Hadžiselimović R. (2008): Naseljavanje Bosne i Hercegovine. Prilog, In: Mužić I., 2008, Vjera Ckve bosanske – Krstjani i pogani u srednjovjekovnoj Bosni. Muzej hrvatskih arheoloških društava, Split.

 185. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., H.Halilović A., Dahić A., Mešalić L., Nožinović A., Marković S., Jusupović F. (2008): Menarha djevojčica sa područja Tuzle. Zbornik radova I Simpozijuma biologa Republike Srpske, 2:  365-377. 

 186. Kapur L., Marjanović D., Pojskić N., Bajrović K., Hadžiselimović R. (2008): Bioanthropological and population genetics knowledge build up in Bosnia and Herzegovina – Y chromosome linked markers as a springboard. Zdravstveno varstvo: in press.

 187. Bačinović S., Hadžiselimović R., Hadžihalilović J., Bačinović M. (2009): Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova dva kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Memića (BiH). Glasnik Antrop. dr. Srbije, 44: 345-359.

 188. Bačinović M., Hadžiselimović R., Hadžihalilović J., Bačinović S., Tupkušić R. (2009): Genetičke osobenosti stanovništva Tuzle s obzirom na kompleks od šest kvalitativnih osobina šake. Glasnik Antrop. dr. Srbije, 44: 361-368.

 189. Temaj G, Milicić J, Skarić Jurić T, Behluli I, Smolej Narancić N, Hadziselimović R, Nefić H. (2009): Comparative analysis of dermatoglyphic traits in Albanian and Turkish population living in Kosovo. Coll Antropol., 33(4): 1001-1005.

 190. Bačinović M., Hadžiselimović R., Hadžihalilović J., Bačinović S., Brahimaj F. (2010): Propagacijska mobilnost stanovništva tuzlanske regije. 49. kongr. Antropol. dr. Srbije,  Izvodi saopštenja: 87


Professional publications
 1. Hadžiselimović R. (1972): Eksperimentalno ukrštanje sojeva vinske mušice (Drosophila melanogaster). 1. Šta treba znati i imati za organizovanje eksperimentalnog ukrštanja dva soja vinske mušice.  Biološki list, 20 (7): 108-111.

 2. Hadžiselimović R. (1972): 2. Eksperimentalno dihibridno ukrštanje dva soja vinske mušice. Biološki list, 20 (8): 122-125.

 3. Hadžiselimović R. (1977): Savremena nauka o biološkom porijeklu čovjeka.  Treći program (RTV Sarajevo), 6 (17): 93-100.

 4. Hadžiselimović R., Maslić E., Pavlović B. (1979): O potrebama, mogućnostima i problemima tehnološkog osavremenjivanja nastave biologije.  Pedagoško-andragoški rad, 9 (5-6): 79-90.

 5. Hadžiselimović R. (1985): Biološka i kulturna evolucija ljudske vrste. Treći program (RTV Sarajevo), 13 (49): 247-269.

 6. Hadžiselimović R., Hadžimehmedagić N., Agošton Lj. (1994): Nastavni planovi i programi biologije 1: In: Nastavni planovi i programi: opća gimnazija, učiteljska škola i srednje umjetničke škole: 141-156, 367-373, 453-455. Pedagoški zavod, Sarajevo.

 7. Hadžiselimović R., Hadžimehmedagić N., Agošton Lj. (1995): Nastavni planovi i programi  biologije. In: Nastavni planovi i programi 2: prirodno–matematička gimnazija, matematičko–informatička gimnazija, učiteljska škola: 149-165, 345-352, 547-557. Pedagoški zavod, Sarajevo.

 8. Hadžiselimović R. (1995): Tjelesni pigmenti i boja očiju.  Mala škola popularne humane genetike, Biološki list, 43: 2-4.

 9. Hadžiselimović R. (1996): Boja kose.  Mala škola popularne humane genetike, Biološki list, 43: 24-26.

 10. Hadžiselimović R. (1997): Boja kože. Mala škola popularne humane genetike, Biološki list, 44: 2-5.

 11. Hadžiselimović R. (1997): Forma kose, dlakavost i ćelavost.  Mala škola popularne humane genetike, Biološki list, 44: 2-5.

 12. Hadžiselimović R. (1998): Neka svojstva ušne školjke. Mala škola popularne humane genetike, Biološki list, 45: 2-4.

 13. Sofradžija A., Hadžiselimović R., Škrijelj R., Hamzić A. (1998): Projekat za budućnost – Formiranje reprezentativnog znanstveno-istraživačkog, razvojnog, edukativnog i proizvodnog ribarstvenog centra u kompleksu Vrela Bosne. Moj svijet, 2 (3): 20.

 14. Sofradžija A., Hadžiselimović R.,  Škrijelj  R., Hamzić A. (1999): “100 malih ribnjaka u BiH”–  Prilog realizaciji  I. faze strategije razvoja  ribarstva  u  BiH. In: Sabitović  M., Ed. (1999): Poljoprivreda  i  selo u novim  uslovima.  Biblioteka  “Bosna  i  Hercegovina – mogućnost perspektive razvoja”, 6: 338-345.

 15. Hadžiselimović R., Hamzić A. (1999): Biodiverzitet i biogeografija riba Bosne i Hercegovine. Soros Fondacija – Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

 16. Bajrović K., Hadžiselimović R. (2007): Genetički modoficirani organizmi (GMO) i biosigurnost u Bosni i Hercegovini. Bioetičko društvo u BiH, Zbornik radova Prvog međunarodnog bioetičkog simpozija u Bosni i Hercegovini: „Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije“,  Sarajevo, 2007: 159-164.

 17. Lojo–Kadrić N., Kapur–Pojskić L., Bajrović K., Hadžiselimović R. (2009): Genotipizacija oboljelih od karcinoma – instrument diskriminacije ili efikasnog medicinskog tretmana. Bioetičko društvo u BiH, Zbornik radova Drugog međunarodnog bioetičkog simpozija u Bosni i Hercegovini: „Integrativna bioetika i interkulturalnost“, Sarajevo, 2008: 155-163.

Books, Textbooks, Manuals
 1. Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1976): Rječnik genetike. Svjetlost, Sarajevo.

 2. Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1977): Rječnik nauke o evoluciji. Svjetlost, Sarajevo.

 3. Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1982): Medicinska antropologija (za I. razred srednjih škola medicinske struke). Svjetlost, Sarajevo.

 4. Berberović Lj., Dizdarević I., Hadžiselimović R. (1983): Medicinska antropologija (za II. razred srednjih škola medicinske struke). Svjetlost, Sarajevo.

 5. Hadžiselimović R. (1983): Antropologija: 1. Antropogeneza.  Autorizovana skripta, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo.

 6. Berberović Lj., Hadžiselimović R. (1986): Rječnik genetike (II. dopunjeno izdanje). Svjetlost, Sarajevo.

 7. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Dizdarević I. (1986): Medicinska antropologija (za I. razred srednjih škola medicinske struke). Svjetlost, Sarajevo.

 8. Hadžiselimović R. (1988): Uvod u teoriju antropogeneze. Univerzitetska knjiga, Svjetlost, Sarajevo.

 9. Sofradžija A., Hadžiselimović R., Maslić E. (1989): Genotoksičnost pesticida.  Svjetlost, Sarajevo.

 10. Hadžiselimović R., Ivanović B., Kušec V., Miličić J., Rudan P., Smolej - Narančić N., Šimić D., Tomazo - Ravnik T., Vlahović P. (1989): Antropološki praktikum. Antrop. dr.  Jug., Posebna izdanja, Beograd - Zagreb - Titograd.

 11. Sofradžija A., Šoljan D., Hadžiselimović R. (1995): Biologija I (za I. razred gimnazije).  Ministarstvo obrazovenja, nauke, kulture i sporta R/F BiH - Svjetlost, Sarajevo.(II.izdanje, 1997., Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta FBiH – Svjetlost, Sarajevo)

 12. Hadžiselimović R., Maslić E. (1996): Biologija (za I. razred tehničkih i stručnih škola).  Ministarstvo obrazovenja, nauke, kulture i sporta FBiH, Sarajevo.

 13. Dizdarević M., Lakušić R., Berberović Lj., Hadžiselimović R., Kekić H. (1996): Biologija (za IV. razred gimnazije).  Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta FBiH, Sarajevo.

 14. Međedović S., Maslić E., Hadžiselimović R. (1998): Biologija 2 (za II. razred gimnazije).  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta FBiH – Svjetlost, Sarajevo.

 15. Hadžiselimović R., Lelo S. (1998): Bioantropološki praktikum – Autorizirani repetitorijum i radna sveska. Odsjek za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo.

 16. Hadžiselimović R., Maslić E. (1999): Osnovi etologije – Biologija ponašanja životinja i ljudi. Sarajevo Publishing, Sarajevo.

 17. Korene Z., Hadžiselimović R., Maslić E. (2001): Biologija (za 8. razred osnovne škole). Svjetlost, Sarajevo.

 18. Hadžiselimović R. (2002): Bioantropologija – Biodiverzitet recentnog čovjeka. Autorizirana skripta, Prirodno–matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo.

 19. Berberović Lj., Hadžiselimović R., Sofradžija A. (2002): Biologija (za 2. razred opće gimnazije). Svjetlost, Sarajevo.

 20. Bajrović K., Hadžiselimović R., Haverić S. (2005): Regulacija funkcije gena. In: Bajrović K., Jevrić – Čaušević A., Hadžiselimović R., Ed. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Sarajevo.

 21. Bajrović K., Jevrić – Čaušević A., Hadžiselimović R., Ed. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Sarajevo.

 22. Durmić–Pašić A., Kapur L,  Pojskić N., Hadžiselimović R. (2005): Molekularni markeri. In: Bajrović K., Jevrić – Čaušević A., Hadžiselimović R., Ed. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Sarajevo.

 23. Hadžiselimović R. (2005): Bioantropologija – Biodiverzitet recentnog čovjeka. Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Sarajevo.

 24. Hadžiselimović R. (2005): Interakcija gena. In: Bajrović K., Jevrić – Čaušević A., Hadžiselimović R., Ed. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Sarajevo.

 25. Hadžiselimović R. Bajrović K. (2005): DNK  i  RNK: genetički kod, autokataliza, heterokataliza i mutabilnost. In: Bajrović K., Jevrić – Čaušević A., Hadžiselimović R., Ed. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Sarajevo.

 26. Hadžiselimović R., Bajrović K. (2005): Translacija i posttranslacijske modifikacije. In: Bajrović K., Jevrić – Čaušević A., Hadžiselimović R., Ed. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Sarajevo.

 27. Hadžiselimović R., Pojskić N. (2005): Uvod u humanu imunogenetiku. Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Sarajevo.

 28. Sofradžija A., Hadžiselimović R. (2005): Ćelija – osnovna organizaciona i funkcionalna jedinica života. In: Bajrović K., Jevrić – Čaušević A., Hadžiselimović R., Ed. (2005): Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Sarajevo.

Scientific research projects and professional elaborates
 1. Upoznavanje biologije salmonida Jadranskog sliva u BiH”, BIUS*, 1970.

 2. Ekološko-sistematsko proučavanje vrsta roda Paraphoxinus”, BIUS, 1970.

 3. “Istraživanje kariotipova endemičnih nižih kičmenjaka BiH”, BIUS, 1972.

 4. Sistematska istraživanja nekih predstavnika bosansko-hercegovačke flore i faune”, BIUS, 1974.

 5. Geografsko-ekološki i genetički faktori kao mogući primarni izolacioni mehanizmi u rodu Drusus grupa bosnicus”, BIUS, 1974.

 6. Problemi selekcije i hibridizacije privredno važnih vrsta riba”, BIUS, 1975.

 7. Populaciono-genetička istraživanja nekih odlika bosansko-hercegovačkog stanovništva”, BIUS, 1975.

 8. Ekologija i sistematika akvatičnih organizama sliva Neretve u BiH”, BIUS, 1977.

 9. Citogenetička istraživanja slatkovodnih riba u BiH”, Faculty of Science**, 1977.

 10. Citogenetička istraživanja salmonida Bosne i Hercegovine”, Faculty of Science , 1980.

 11. Populaciono-genetička istraživanja stanovništva Bosne i Hercegovine”, BIUS, 1980.

 12. Maritalna mobilnost kao mjera propagacijske izolovanosti lokalnih ljudskih populacija u  Bosni i Hercegovini", BIUS, 1981.

 13. Nulto stanje ihtiofaune rijeke Mlječanice i prognoza kvalitativnih promjena u ribljem naselju", Faculty of Science, 1983.

 14. Mogućnost izgradnje salmonidnog ribogojilišnog objekta na rijeci Zdeni”, Faculty of Science, 1983.

 15. Populacijsko-genetička istraživanja stanovništva Bosne i Hercegovine”, BIUS, 1983.

 16. Eksperimentalna proučavanja toksičnog i genotoksičnog uticaja nekih pesticida, deterdženata  vještačkih đubriva na ribe”, Faculty of Science, 1984.

 17. Polimorfizam proteina salmonidnih vrsta riba SR BiH”, Faculty of Science, 1984.

 18. Genetička distanca i stepen propagacijske izolovanosti lokalnih ljudskih populacija u Bosni  i Hercegovini”, BIUS, 1985.

 19. Kompleksna hidrobiološka i ribarstveno-biološka istraživanja sliva  rijeke Drine na  području buduće HE "Višegrad”", Faculty of Science, 1987.

 20. The living world of the Hutovo blato” – “Živi svijet Hutova blata”, Smithsonian Institution, Washington – Faculty of Science, 1988.

 21. "Populaciono-genetička istraživanja nekih kongenitalnih anomalija u stanovništvu  banjalučke regije”, Medicinski fakultet, Banja Luka, 1988.

 22. Citogenetičke istraživanja košljoriba Malostonskog kanala i Zaliva Neum – Klek”, Faculty of Science, 1989.

 23. Antropološke kerakteristike djece i omladine Jugoslavije”, CANU i Faculty of Science, 1991.

 24. DC VI: Osposobljavanje za samostalan razvoj biotehnologije na bazi genetičkog  inženjerstva u procesima proizvodnje hrane, uzgoja šuma, proizvodnje farmaceutskih idrugih biološki aktivnih supstanci”, INGEB, Sarajevo, 1993.

 25. Revitalization and development orientation of the genetic engineering researches in Bosnia  and Herzegovina”. RSS Project of Central European University, Prague, 1995

 26. 100 malih ribnjaka u BiH”.  Centar za ihtiologiju i ribarstvo Faculty of Science-a, 1996.

 27. Formiranje reprezentativnog znanstveno-istraživačkog, razvojnog, edukativnog i  proizvodnog ribarstvenog centra u kompleksu Vrela Bosne”.  Centar za ihtiologiju i ribarstvo Faculty of Science-a, 1977.

 28. Program poribljavanja salmonidnih voda Kantona Sarajevo u toku 1997.”, Centar za  ihtiologiju i ribarstvo Faculty of Science-a, 1997.

 29. Istraživanje moguće mutagenosti i genotoksičnosti nekih biljnih ekstrakata”. RSS projekat  Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, 1997.

 30. DNK  identifikacija  posmrtnih  ostataka  žrtava rata u bivšoj Jugoslaviji”.  International Commission on Missing Persons – INGEB, Sarajevo, 2000 –2003.

 31. Network of regional postgraduate studies in Croatia, Bosnia and Macedonia”. Univerziteti u  Orleanu (Francuska), Zagrebu (Hrvatska), Sarajevu (BiH) i Skopju (Makedonija), 2001 –2004.

 32. "Ribarstveno–gospodarska osnova Općine Bihać”, Centar za ihtiologiju i ribarstvo  Faculty of Science-a, 2002.

 33. Stanje ribljeg fonda i efekti poribljavanja u akumulaciji HE ’Grabovica’”, Centar za ihtiologiju i ribarstvo Faculty of Science-a, 2002.

 34. Genetička karakterizacija  prirodnih bioloških resursa  u Bosni i Hercegovini”, INGEB, Sarajevo, 2002 –2004.

 35.  “Citogenetički markeri u humanim populacijama Federacije BiH kao mogući bioindikatori za ’Balkanski sindrom’”,  INGEB, Sarajevo, 2002 – 2004.

 36. Genetička karakterizacija najčešćih psihijatrijskih poremećaja“, INGEB Sarajevo, 2002.-2007.

 37. Genetička karakterizacija bh. prirodnih resursa - faza I”,  INGEB Sarajevo, 2002-2004.

 38. Ribarstvano–gospodarska osnova općine Gračanica – SRD ’Drijenča’– Gračanica” Centar za ihtiologiju i ribarstvo Faculty of Science-a, 2003.

 39. Ribarstveno–gospodarska osnova OSR ’Konjic’ – Konjic, UGSR ’Glavatica’ – Jablanica i UGSR ’Neretva’ – Mostar”,  Centar za ihtiologiju i ribarstvo Faculty of Science-a, 2003.

 40. UNESCO – ROSTE: “Molecular genetic characterisation of natural resources in South East Europe” (Application), INGEB, Sarajevo, 2003 – 2006.

 41. EU – Sixth Framework Programme: “Establishment of GMO testing laboratory and biosafety system in Bosnia and Herzegovina”, INGEB, Sarajevo, 2003 – 2006.

 42. Ribarstveno–gospodarska osnova Kantona Sarajevo”, Centar za ihtiologiju i ribarstvo Faculty of Science-a, 2003.

 43. DNK identifikacija autohtonih bosansko-hercegovačkih populacija potočne pastrmke (Salmo trutta m. fario) gornjeg toka rijeke Neretve i njenih pritoka”, INGEB, Sarajevo,  2004 – 2005.

 44. Genetička i pomološka karakterizacija autohtonog genofonda voćaka BiH”, Poljoprivredni  fakultet – Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, 2004 – 2005.

 45. Ribarstveno–gospodarska osnova Općine Teočak”, Centar za ihtiologiju i ribarstvo Faculty of Science-a, 2004.

 46. Ribarstveno–gospodarska osnova Općine Velika Kladuša”, Centar za ihtiologiju i ribarstvo Faculty of Science-a, 2004.

 47. Ribarstveno–gospodarska osnova Općine Olovo”, Centar za ihtiologiju i ribarstvo Faculty of Science-a, 2004

 48. Genetička karakterizacija prirodnih bioloških resursa u BiH”, INGEB, 2003

 49. Molekularno-genetička karakterizacija humanih, animalnih i biljnih resursa u Bosni i Hercegovini – II faza”, INGEB, 2003

 50. Gospodarenje slatkovodnim ribljim resursima na pograničnim rijekama”. Pilot studija s cjelovitim regionalnim pristupom. Međunarodni projekat: “Management of freshwater fisheries on bordering rivers”. Centar za ihtiologiju i ribarstvo Faculty of Science-a, 2003.

 51. REBIDA (Regional Biodiversity Database)”.  INGEB Sarajevo, 2003.-2008.

 52. Genetička karakterizacija populacija potočne pastrmke  Salmo trutta m. fario L. gornjeg toka rijeke Neretve i nekih njenih pritoka”, INGEB, 2004.

 53. Uspostavljanje istraživačke baze za karakterizaciju najčešćih tipova karcinoma”,  INGEB Sarajevo, 2004.-2005.

 54. Genetička karakterizacija bh. prirodnih resursa - faza II”, INGEB Sarajevo, 2004.-2006.

 55. Relativne mjere na bazi genetičke distance i genske diferencijacije”, INGEB Sarajevo, 2005.-2008.

 56. DNK karakterizacija bh. autohtonih animalnih resursa”, INGEB Sarajevo, 2007.

 57. Mogući faktori genetičke varijacije u stanovništvu Bosne i Hercegovine”, INGEB Sarajevo, 2007.

 58. Molekularno-genetička determinacija autohtonih bh. populacija mladice (Hucho hucho)”. INGEB Sarajevo, 2007.

 59. Molekularno-genetička karakterizacija “public” krvnih grupa u stanovništvu Bosne i Hercegovine”, INGEB Sarajevo, 2007.

 60. Ribarstveno–gospodarska osnova Bosansko–podrinjskog kantona”, Centar za ihtiologiju i ribarstvo Faculty of Science-a, 2007.

 61. Nacionalna strategija i akcioni plan za zaštitu biološke i pejsažne raznolikosti Bosne i Hercegovine“: 5. „Genetička raznolikost i biotehnologija“, BiH projekat, Nadležna  ministarstva prostornog uređenja i okoliša FBiH i RS, 2007.

 62. DNK analiza skeletnih ostataka iz masovne grobnice Škofja Loka, Slovenija – faza I“, INGEB Sarajevo, 2007.-2008.

 63. "Ispitivanje kvaliteta površinskih voda na području sliva rijeke Save u BiH“, Centar za ihtiologiju i ribarstvo Faculty of Science-a, 2008.

 64. Molekularno–genetička determinacija autohtonih bh. populacija mladice“, INGEB Sarajevo, 2007.- 2008.

 65. Kreiranje reprezentativne DNK baze podataka za KS“, INGEB Sarajevo, 2007./2008.

 66. Mogući faktori genetičke varijacije u stanovništvu BiH“, INGEB Sarajevo, 2007./2008.

 67. Genetička struktura salmonoidnih populacija bh. rijeka Savskog sliva“. INGEB, Sarajevo, 2008.-2009.

 68. Molecular architecture and variation of functional and non-functional human genome regions: epidemiological and population applications in the Mediterranean region”. INGEB Sarajevo – Zajednički projekat sa Univerzitetom Barcelona, Fakultet  biologije, Odsjek za animalnu biologiju, Katedra za antropologiju, 2009.

#
* BIUS –  Institute of Biology, University of Sarajevo
* *    Faculty of Science, University of Sarajevo
INGEB – Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Sarajevo

^ zatvori