Izašao drugi broj naučnog časopisa GENETICS & APPLICATIONS u sklopu izdavačke aktivnosti Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu. Časopis izlazi dva puta godišnje (juni i decembar mjesec) u online i štampanoj verziji sa slobodnim pristupom i bez naknada za objavljivanje radova. Pozivamo naučnike i istraživače da šalju radove u naš časopis na adresu genapplic@gmail.com.

Časopis se uskoro biti dostupan na www.genapp.ba sa automatizovanim sistemom obrade manuskripta.

Aktuelni projekti Publikacije Edukacija
ICGEB AfilijacijaNovostiINGEB