dr. Jasmin Ramić
naučni saradnik, LHG


Kontakt: jasmin.ramic@ingeb.unsa.ba; 033 220 926Edukacija
Dodiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA1998 - 2004
Postdiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA 2009-2011

Angažman u INGEBu
Stručni saradnik 2005-2012
Viši stručni saradnik 2012→

Naučna oblast
Humana genetika, molekularna genetika