doc. dr. Jasmina Čakar
naučna savjetnica, šefica LFG


Edukacija
Dodiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA2004
Postdiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA2007
Doktorski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA2008→

Angažman u INGEBu
Istraživač pripravnik2005
Stručni saradnik2005 - 2008
Viši stručni saradnik2008→

Angažman van INGEBa
Spoljni saradnik - asistent na predmetima Fiziologija biljaka, Biohemija biljaka i Kultura biljnih ćelija i tkiva, PMF, UNSA2006 - 2008
Asistent na predmetu Botanika, Farmaceutski fakultet, UNSA2007 - 2008

Naučna oblast
Biotehnologija, forenzička botanika, genetičko inženjerstvo