prof. dr. Kasim Bajrović
naučni savjetnikKontakt:  kasim.bajrovic@ingeb.unsa.ba; 033 220 926Edukacija
Dodiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 1985 - 1989
Postdiplomski studij Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 1990 - 1992
Doktorski studij Fakultet prirodnih nauka, Istanbul 1994 - 1997

Angažman u INGEBu
Istraživač saradnik 1992 - 1997
Naučni saradnik 1998 - 2002
Viši naučni saradnik 2002 - 2006
Naučni savjetnik 2006→

Angažman van INGEBa
Docent na PMF-u, UNSA 1999 - 2005
Docent/vanredni profesor na Visokoj zdravstvenoj školi, Sarajevo 2003 - 2005
Docent/vanredni profesor na Farmaceutskom fakultetu, UNSA 2004 - 2006
Vanredni profesor na PMF-u, UNSA 2005 - 2009
Redovni profesor na PMF-u, UNSA 2009→

Naučna oblast
Genetičko inženjerstvo, biotehnologija, biosigurnost