prof. dr. Lejla Kapur Pojskić
naučna savjetnica, šefica LHG
Kontakt: lejla.kapurpojskic@ingeb.unsa.ba ; 033 220 926Edukacija
Dodiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA1995 - 2000
Postdiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA2000 - 2004
Doktorski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA2004 - 2007

Angažman u INGEBu
Mlađi istraživač2000 - 2004
Stručni saradnik2004 - 2008
Naučni saradnik2008 →

Angažman van INGEBa
PMF, asistent saradnik na nastavi2001 - 2004
PMF, viši asistent saradnik na nastavi2004 - 2008
PMF, docent saradnik na nastavi2008 →

Naučna oblast
Humana molekularna genetika, Genetika kompleksnih osobina, Farmakogenomika, Biotehnologija i biosigurnost