dr. Naida Lojo - Kadrić
viša naučna saradnica, LHGKontakt: naida.lojo@ingeb.unsa.ba; 033 220 926Edukacija
Dodiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 1999 - 2005
Postdiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2005 - 2008
Doktorski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2010 - 2013

Angažman u INGEBu
Mlađi istraživač 2005
Stručni saradnik 2006 - 2009
Viši stručni saradnik 2009-2013
Naučni saradnik 2013 →

Angažman van INGEBa
Fakultet zdravstvenih studija UNSA, asistent saradnik na nastavi 2007 →

Naučna oblast
Humana molekularna genetika, Genetika kompleksnih osobina, Farmakogenomika, Bioetika