Remza Kereš
higijenski tehničar


Kontakt: 033 220 926
Edukacija
Osnovno obrazovanjeOsnovna škola u Konjicu1978

Angažman u INGEBu
Spremačica1994→