doc. dr. Sanin Haverić
naučni savjetnik, šef LCGKontakt: sanin.haveric@ingeb.unsa.ba; 033 220 926
Edukacija
Dodiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2001
Postdiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2005
Doktorski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2010

Angažman u INGEBu
DNK analitičar 2001 - 2002
Stručni saradnik 2002 - 2006
Viši stručni saradnik 2006 - 2010
Šef LCG 2006 →
Član Naučnog vijeća Instituta 2006 - 2010
Naučni saradnik 2010 - 2013
Viši naučni saradnik 2013 →

Angažman van INGEBa
DNK analitičar u Međunarodnoj komisiji za nestale osobe (ICMP) 2001 - 2003
Viši asistent, Fakultet zdravstvenih studija, UNSA 2006 - 2008
Asistent/viši asistent, Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2007 – 2012
Asistent, Postdiplomski studij Medicinskog fakulteta, UNSA 2008 - 2009
Docent, Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2013 →

Naučna oblast
Citogenetika, genotoksikologija i mutageneza