Tamara Ćetković, MA

viša stručna saradnicaKontakt: tamara.cetkovic@ingeb.unsa.ba; 033 220 926
Edukacija
Dodiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2015
Postdiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2017

Angažman u INGEBu
Viša stručna saradnica 2019


Naučna oblast
Molekularna biologija