doc. dr. Anja Haverić
 viša naučna saradnica, LCG

   
Kontakt: anja.haveric@ingeb.unsa.ba; 033 220 926Edukacija
Dodiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2003
Postdiplomski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2008
Doktorski studij Prirodno-matematički fakultet, UNSA 2013

Angažman u INGEBu
Laborant 2000 - 2003
Stručni saradnik 2003 - 2008
Viši stručni saradnik 2008 - 2013
Naučni saradnik 2013 →

Angažman van INGEBa
DNK - analitičar, Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) 2001 - 2003
Asistent na predmetu Biologija, International University of Sarajevo 2005 - 2006
Asistent na predmetu Sistematika viših ahordata, PMF, UNSA 2008
Asistent na predmetima Sistematika viših ahordata i Citologija, PMF, UNSA 2010 - 2012
Asistent na predmetu Genetika prokariota, PMF, UNSA 2013 - 2015

Naučna oblast
Citogenetika, genotoksikologija i mutageneza