dr. Maida Hadžić
 naučna saradnica, LCG

   
Kontakt: maida.hadzic@ingeb.unsa.ba; 033 220 926Edukacija
Dodiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA 2012
Postdiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA 2013
Doktorski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA 2020

Angažman u INGEBu
Volonter2012 - 2013
Asistent na projektima 2013
Stručna saradnica2014 - 2016
Viša stručna saradnica2016 - 2021
Naučna saradnica2021-

Angažman van INGEBa
Asistent na predmetu Nutrigenetika, Specijalistički studij Nutricionizam, CIS-UNSA 2019 -

Naučna oblast
Citogenetika, genotoksikologija i mutageneza, humana genetika