Mirela Džehverović, MA
samostalna viša laborantica


Edukacija
Dodiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA2008
Dodiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA 2014-2017
Postdiplomski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA 2017-2018
Doktorski studijPrirodno-matematički fakultet, UNSA 2019 →

Angažman u INGEBu
Viši laborant2008-2018
Samostalni viši laborant 2018 →

Angažman van INGEBa
Laborant, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju2001 - 2002
BIHAMK, referent za aviosaobraćaj, IATA agent2003 - 2008

Naučna oblast
Forenzička genetika