"Dobrodošli u Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu. Naša institucija baštini istraživanje i razvoj tehnologija na bazi molekularne genetike primjenjujući najsavremenije naučne standarde. Cilj nam je biti interdisciplinarni centar izvrsnosti, a praktična rješenja temeljena na našem znanju ugraditi u razvoj i dobrobit naše društvene zajednice."  - Prof.dr. Naris Pojskić, naučni savjetnik, direktor Instituta

 

OVO JE NAŠA STRATEGIJA

 

OBAVJEŠTENJA

 

KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE - 10.06.2020. GODINE

 

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE – NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST “MOLEKULARNA BIOLOGIJA”

 

Radni proces Instituta

U skladu sa odlukama Senata Univerziteta u Sarajevu, radni proces Instituta je prilagodjen odlukama kriznih štabova FBiH i Kantona Sarajevo, obavještavamo vas da ukoliko imate potrebu posjetiti Institut, zbog restrikcije prohodnosti ljudi dolazak neće biti moguć, već se trebate najaviti upotrebom nekih od dole navedenih načina:

a) Telefon: 033220926 i 033442891 (radnim danom u periodu 9h-12h)

Email: ingeb@ingeb.unsa.ba i ingeb.unsa@gmail.com (koristiti drugu navedenu email adresu ako je vaš email account gmail.com)

Facebook: https://bs-ba.facebook.com/Institut-za-genetičko-inženjerstvo-i-biotehnologiju-126885530749424/

Twitter: @ingebunsa

Skype username: ingebunsa

 


"Univerzitet u Sarajevu-Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju nastavlja pružati doprinos istraživanjima biljne raznolikosti Bosne i Hercegovine, s posebnim fokusom na endemične i autohone vrste kroz projekat pod naslovom "Procjena genetičkog diverziteta i prijedlog mjera konzervacije ugroženog stenoendema Alyssum moellendorffianum Aschers et G. Beck". Projekat ukupne vrijednosti 12.288,90 KM sufinansirao je Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 8.000 KM. Projektne aktivnosti realizovane su u periodu od 28.03.2019. – 27.03.2020., a terenska istraživanja provedena su u saradnji s kolegama sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Cilj projekta bio je izvršiti procjenu molekularno-genetičkog diverziteta populacija ispitivane vrste unutar njenog kompletnog areala u Bosni i Hercegovini te napraviti predikciju trenda populacija u odnosu na prisutne okolišne pritiske. U ostvarivanju zadatog cilja analizirani su AFLP, mikrosatelitni i hloroplastni genetički markeri. Rezultati projekta predstavljaju preduvjet za uspostavljanje monitoringa i uvođenje mjera konzervacije te podizanje svijesti o značaju očuvanja biodiverziteta endemičnih biljnih divljih vrsta Bosne i Hercegovine. Kompletan projekat bio je usklađen sa operativnim ciljevima iz Strategije zaštite okoliša FBiH, Strategijom i akcionim planom za zaštitu biološke raznolikosti BiH (2015-2020) te Zakonom o zaštiti prirode Federacije BiH."

ONLINE IZDANJA ČASOPISA GENETICS AND APPLICATIONS

ONLINE IZDANJA KNJIGA


VIJESTI:

  • Genetics and Applications (G&A)

Genetics and Applications (G&A), zvanični naučni časopis Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu je od sada dio EBSCO, DOAJ i CAB naučnih bibliografskih baza podataka.

  • G-BiKE: Evropska mreža naučnika za integrisanje genomskih podataka u upravljanju ekosistema - više

  • UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA GENETIČKO TESTIRANJE, TRENING I SAVJETOVALIŠTE NA PODRUČJU NASLJEDNIH DUŠEVNIH POREMEĆAJA - više


Aktuelni projekti Publikacije Edukacija
ICGEB AfilijacijaNovostiINGEB

DOKUMENTI:

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - alkoholi, fenoli i derivati 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge štampanja 2020.

Odluka o izboru-Kitovi

Odluka o izboru reagensi za sekvenciranje

Odluka o izboru lab reagensi

Rješenje na žalbu - Javne nabavke

Žalba - Javne nabavke

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku aparata za detekciju i analizu (13-5/20 od 07.05.2020.)

Odluka o izboru ponuđača - sitna oprema za laboratorije (nabavka broj: 156/20 od 09.03.2020.)
 

Odluka o izboru ponuđača - kancelarijski materijal (135/20 od 03.03.2020.)

Odluka o izboru ponuđača - računovodstvene i knjigovodstvene usluge (125/20 od 25.02.2020.)

Odluka o otkazivanju postupka javna nabavke - mart 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge sigurnosti 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kolektivno osiguranje radnika 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge interneta 2020.

Pravilnik o javnim nabavkama 2020.

Ugovor o nabavci aparata 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparati III 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laminar 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparat za provjeru i ispitivanje II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparat za detekciju i analizu II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za popravku i održavanje precizne opreme II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - za popravku i održavanje precizne opreme 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge štampanja 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi II 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi za PCR 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparati za provjeru 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparati za detekciju 2019.

PLAN JAVNIH NABAVKI INSTITUTA ZA 2019. GODINU

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi za izolaciju i detekciju nukleinskih kiselina II 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - podloge za kulturu ćelija i restrikcioni enzimi II 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - podloge za kulturu ćelija i restrikcioni enzimi 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sitni laboratorijski materijal 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reagensi za sekvenciranje i RealTime PCR 2018.

Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku usluge štampanja 2018.

Odluka o izmjeni i dopuni plana JN 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-laser 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-laboratorijski reagensi 2018.

Odluka za usluge štampanja

PLAN NABAVKI INSTITUTA ZA 2018. GODINU

Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku robe

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi III dio

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - aparati za detekciju i analizu

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki 2017.

Dopuna plana javnih nabavki 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi za izolaciju II dio

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi II dio

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - podloge za kulturu II dio

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kitovi za izolaciju nukleinskih kiselina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijski reagensi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - podloge za kulturu i restrikcijski enzimi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - DNK sekvenciranje i Real Time PCR

PLAN NABAVKI INSTITUTA ZA 2017. GODINU